Homo escort södra stockholm alexis texas escort

homo escort södra stockholm alexis texas escort

Istället brukar det t. Om det nu är så att feminister i kontinentaleuropa har en mer liberal syn på prostitution så har jag svårt att tro att det handlar om en annan syn på att kvinnor har en egen sexualitet. Prostitution handlar ytterst sällan om säljarens egen sexualitet, oavsett kön på säljaren. Om det gjorde det skulle man ju inte behöva blanda in pengar överhuvudtaget. Jag kan tänka mig andra förklaringar, t. Att många inte ser någon annan utväg än att sälja sex innebär ju att det blir betydligt fler än i Sverige som delar erfarenheten av att sälja sex och det i sin tur kan innebära att det blivit mer normaliserat i länderna i fråga.

För många är också de alternativ till att sälja sex man ser , som att lämna sina barn hos en släkting i bästa fall och ett barnhem i värsta fall för att åka utomlands och jobba ihop pengar ännu mindre lockande. Jag har som sagt aldrig levt i ett katolskt eller ortodoxt land men både privat och i jobbet hört många personliga berättelser och reflektioner av kvinnor som vuxit upp i eller härstammar från katolska eller ortodoxa länder.

Jag har hört det påstås att ”de konservativa försvarade ju ditt och datt då, men idag skulle väl inte du som konservativ tycka som dem? Poängen med konservatism, då som nu, är att vara en slags sista instans. En bromskloss i en bil kanske. Man skulle ju undra vad som försiggår i skallen hos någon som sätter sig och kör en bil utan bromskloss och backspegel.

Mycket i mänsklighetens historia må ha varit förtryckande, men det är också tack vare det förflutna vi har fått ärva de friheter och rättigheter som gör att vissa idag kan gå runt och klaga. Faran ligger i att om för många klagar, riskerar vi att korrodera de institutioner som skänker oss frihet. Något blir bara ett etablerat faktum först de konservativa har körts över. Det beror på vad man menar med gammaldags sexualmoral.

Personligen tycker jag att majoriteten av all porr innehåller otroligt mycket gammaldags sexualmoral, att kvinnor ska straffas för att de är kåta eller för att de överhuvudtaget har en sexualitet är ju ett genomgående och otroligt uttjatat tema i mainstreamporren.

Och att otroligt mycket av porren kommer från USA är ju ett faktum. Jag är inte säker på att det är främst på grund av inflytande från USA den ekonomiska situationen ser ut som den gör i många av länderna bakom f. Jag tror att den enorma korruption vi ser sitter kvar som ett arv från den tiden även om den yttrar sig på ett lite annat sätt idag än då.

Inte minst med tanke på att det sitter mängder av män som tidigare hade höga positioner inom partinomenklaturena eller underrättelsetjänsterna på många maktposter. För övrigt var det ju flera decennier sedan den i mitt tycke förhatliga nyliberala "jämviktsteorin" fick ordentligt fäste i Sverige. Så står man verkligen så långt ekonomiskt från USA? Angående exemplet i biologiboken handlade det inte om att kvinnan klädde av sig inför mannen.

Att klä av sig inför någon är ju en aktiv handling och visst, det kan mycket väl vara ett led i att förföra någon eller ett sätt att förföra någon. Exemplet handlade om att mannen ser en naken kvinna i sig, en kvinna som kanske inte ens är medveten om att han finns där eller rent av en naken kvinna på bild. Jag har inte påstått att bli upphetsad av en naken kvinna är samma sak som "att bli kåt av sig själv".

För mig är det för övrigt självklart att både män och kvinnor kan bli kåta både helt av sig själva och genom yttre intryck. Men så var det inte för författarna till biologiboken och inte heller för de personer på skolan som tyckte att det här tydligen var en lämplig text att använda sig av i sexualundervisningen.

Det är för övrigt inte samma sak att bli kåt av yttre intryck som innebär att en annan person aktivt gör något, som i bokens exempel om kvinnan och att bli kåt av att en annan person bara finns där och kanske inte ens är medveten om ens egen närvaro, som i exemplet med mannen.

För mig är det inga konstigheter alls med att både män och kvinnor kan reagera sexuellt på bägge typerna av intryck, men så var det som sagt inte för författarna. Ja, ett exempel på en skillnad är ju att man inom lutheransk protestantisk kristendom och de länder som främst influerats av lutheransk protestantisk kristendom oftare sett sex INOM äktenskapet som " ett nödvändigt ont".

Självklart kan den här skillnaden leva kvar än i dag. Visserligen har man traditionellt sett inte pratat lika öppet om sex i Sydeuropa och Latinamerika som i Sverige , och gör det fortfarande inte i lika stor utsträckning, åtminstone inte i Latinamerika. Men den uppfattning jag fått är ändå att NÄR det väl var "tillåtet" att ha sex, d. Om vi pratar nutid så är det enligt min uppfattning i Sydeuropa och Latinamerika på ett helt annat sätt en självklarhet att heterosexuella kvinnor kan uppskatta män visuellt och njuta av att betrakta och utforska mäns kroppar.

Då menar jag hela kroppen, inte bara de delar som involveras i de direkta sexuella handlingarna. Och det i sin tur medför nog att kvinnorna i fråga inte i samma utsträckning som kvinnor i Skandinavien känner sig "löjliga" eller objektifierade när de försöker göra sig så sexiga som möjligt för mannen de ska ha sex med.

Eftersom de njuter lika mycket av mannen visuellt som han gör av dem och mannen anstränger sig lika mycket för att se sexig ut som de själva gör så kodar de inte "göra sig sexig för sin partner" som något kvinnoförnedrande på det sättet skandinaviska kvinnor för betydligt oftare.

Det ska stå "gör" istället för "för" i sista meningen. Ja, "Blunda och tänk på England" är en traditionell protestantisk syn på sex och precis som du skriver har man i Sydeuropa och Latinamerika haft en mer sund och positiv syn på sex där bejakandet av sin lust anses bra och fint för båda könen.

För att återknyta till att män i protestantiska länder som ligger runt får stämpeln "svin" som lurar tjejer eftersom tjejer inte har en egen sexualitet. Skillnaden i synen på sex skulle ju kunna förklara varför man har en mer puritansk inställning i protestantiska länder som Sverige och USA när högt uppsatta personer har utomäktenskapliga affärer Bill Clinton kan säkert vittna om det medan det i många katolska länder inte är lika tabu.

I Frankrike säger man ibland något i stil med att en president utan älskarinnor inte är en riktig president. Att män inte måste täcka sin kropp på samma sätt som kvinnor är inget bevis på att kvinnor inte anses ha en lika stark sexualitet.

För övrigt finns det i teokratiskt styrda islamiska stater också påbud om hur män ska klä sig. Även om det inte finns lagar just om att de ska täcka sin kropp finns det likväl lagar om hur de ska klä sig och se ut Tvärtom så finns det ett talesätt inom islam att Gud gav nio tiondelar av sexualiteten till kvinnan och en tiondel till mannen.

I flera teokratiskt styrda stater finns det också lagar om att kvinnan har rätt till skilsmässa om mannen vägrar ha sex med henne. Att de lagarna inte alls alltid tillämpas i praktiken och att det ofta ändå är mannen som i praktiken har hela beslutsrätten om huruvida det ska bli skilsmässa är en annan sak. Dessutom finns det i islamiska skrifter påbud om att det är mannens plikt att se till att kvinnan njuter MINST lika mycket som han av det sexuella samlivet.

Det är också mycket vanligt att iimamer och andra muslimska ledare predikar om just detta för männen. Att många män tar sig rätten till sex alltså våldtar sin hustru om han vill ha sex och inte hon,vilket ju knappast innebär någon njutning för den våldtagna parten är en annan sak.

Att de islamistiska teokratiskt styrda staterna förmodligen är de mest kvinnoförtryckande länderna i världen är inget jag invänder mot. Men det innebär inte att man inom islam generellt inte erkänner att kvinnor har en egen sexualitet. Det innebär naturligtvis inte heller att alla enskilda kvinnor har sämre sexliv än vad kvinnor i t. Islam generellt förbjuder inte kvinnor att ta för sig sexuellt och leva ut sin lust inom äktenskapet. Du skulle bara veta hur frispråkiga muslimska kvinnor kan vara i sammanhang där det enbart är kvinnor närvarande!

Att alla stora världsreligioner använts till att förtrycka kvinnor och begränsa deras frihet innebär verkligen inte att det alltid motiverats på samma sätt. Grovhugget och kortfattat kan man generalisera så här: Traditionell syn inom islam: Kvinnan ÄR sin sexualitet. Traditionell syn inom lutheransk protestantisk kristendom: Kvinnan HAR ingen egen sexualitet.

Naturligtvis är inget av de här synsätten positivt, feministiskt eller kvinnovänligt. Självklart är ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, betydligt bättre än ett samhälle där kvinnans sexualitet inte erkänns.

Men ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, är inte mycket värt om hon inte tillåts utöva den. Många högt uppsatta män har älskarinnor ja.

Hur många kvinnor i dessa kulturer, tillåts ha älskare utan att få hor-stämpel? På sätt och vis har protestantismen varit både mer puritansk och spartansk än katolicismen, det håller jag med om. Sverige har däremot aldrig varit särskilt puritanskt.

Vissa grupper har varit det, och är fortfarande. Men generellt är vi kända som ett öppet och tolerant land när det gäller både sex och nakenhet, trots att protestantismen länge har varit den största religionen här. Det betyder inte att alla svenskar "knullar runt" de flesta gör det inte och utlandets bild av "kåta blondiner" är ofta överdriven.

Men den har ett korn av sanning, särskilt jämfört med mer konservativa samhällen, där kvinnor antingen inte tillåts utöva sin sexualitet alls, eller bara inom äktenskapet. Sen verkar det som att islam och judendom aldrig har präglats av den sexualfientlighet som präglade kristendomen från medeltid t om tal.

I islam och judendom har sex I SIG aldrig varit en synd vad jag vet, "bara" sex utanför äktenskapet särskilt för kvinnor då.

Det var väl grundtanken inom kristendomen från början också? Jag tycker inte man kan beskriva skillnaderna mellan protestantismen och katolicismen som att den ena är mer religiös än den andra.

Amerikanska protestanter är ofta mer religiösa än amerikanska katoliker. Dock ej mer religiösa än exempelvis latinamerikanska och afrikanska katoliker. Den nyliberala politiken i Östeuropa berodde inte på att Östeuropa stod kulturellt nära USA utan att länderna var i spillror och saknade fungerande demokrati. Även svensk politik är influerad av amerikanska ekonomiska teorier. Exempelvis den så kallade Chicagoskolan Milton Friedman och gänget som fick fäste i Sverige på talet.

Finns en intressant SVT-dokumenter om det som heter Novemberrevolitionen. Uppladdad i sex delar på Youtube:. Jag tror de flesta svenskar känner mer samhörighet kulturellt med USA än med ortodoxa östeuropeiska länder, även fast USA är mer religiöst än många östeuropeiska länder.

Sverige har både vänster-drag och höger-drag. Sverige är också väldigt extrem-liberalt i sin politik jämfört med andra länder när det gäller vinster i välfärden. Sverige är väl också det land i den utvecklade världen där klyftorna växer snabbast? Sveriges höger-regering verkar alltså vara mycket mer höger än andra länders höger-regeringar. Den "sexuella revolutionen" som ägde rum i Sverige på 60 och talen tog ju naturligtvis avstamp i något den kraftigt protesterade mot.

Och detta "något" kan ju till åtminstone till viss del vara den lutheranska synen på sex som genomsyrade Sverige långt in på talet. Det var väl främst i samband med och efter "den sexuella revolutionen" Sverige fick rykte om sig att vara ett "lössläppt" och "frigjort" land?

Sedan är det en annan femma att den sexuella revolutionen inte alls bara var av godo. Geijers sexualbrottsutredning på talet är väl det tydligaste och grövsta exemplet.

Att barnporr var fullt lagligt att producera och sälja i Sverige fram till är ett annat bra exempel. Att det som den ena parten betraktar som sex mycket väl kan upplevas och enligt juridiken också vara våldtäkt, övergrepp eller något man är tvungen att göra för att överleva av den andra parten var ett faktum många var totalt förblindade för under och i efterdyningarna av "den sexuella revolutionen".

Men självklart betydde det mycket att Sverige fick fri abort, bättre tillgång till säkra preventivmedel, större tolerans för samboförhållanden och att stigmatiseringen av barn födda utanför äktenskapet drastiskt.

Och det var ju inte heller så att det inte fanns en viss acceptans för t. Jag tänker nu på alla de barn som nu fått skadestånd för b. Självklart måste myndigheter och politiker ofta ha vetat eller åtminstone anat vad många av de tvångsomhändertagna barnen utsattes för. Långt in på talet menade jag. Bäst att påpeka det för att undvika missförstånd. De flesta som säljer sex upplever inte vare sig sexuell upphetsning eller sexuell njutning under sitt "arbete".

Och det har inte det minsta med moralism kring sexualitet att göra. De allra flesta människor fylls av vämjelse och avsmak vid tanken på att slicka upp en spottloska från marken. Samtidigt som de flesta av oss flera gånger i livet helt frivilligt sväljer en annan människas saliv i samband med djupa tungkyssar. Varför tycker de flesta av oss att det första är äckligt och det andra inte?

Jo, helt enkelt för att när vi tungkysser någon djupt så är det för det mesta så att vi känner åtrå till personen i fråga. Åtrån är så stark att den får oss att "glömma" att vi egentligen tycker att det är oerhört äckligt att svälja en annan människas saliv. Inte alltid nödvändigtvis en känsla av att vi här och nu vill gifta oss med personen vi kysser. När vi utför sexuella handlingar med en annan människa kommer vi ofta i kontakt med ännu fler kroppsvätskor och kroppsavsöndringar.

Jag tänker vara lite finkänslig här och inte räkna upp alla kroppsvätskor och kroppsavsöndringar människor ofta får in i kroppen eller på huden i samband med några av de vanligaste sexuella handlingarna. Men de flesta av oss skulle tycka att det var oerhört äckligt att ha samma närkontakt med alla dessa kroppsvätskor i de flesta andra sammanhang.

När vi har frivilligt sex bryr dig de flesta av oss dock inte om det i någon större utsträckning, och de som ändå upplever obehag gör det för det mesta inte alls i samma grad som om de skulle interagera med samma kroppsvätskor i ett annat sammanhang. Jo, för att vi åtrår personen i fråga. Åtrån eliminerar de äckelkänslor vi annars hade haft. Vid sexköp existerar normalt ingen åtrå alls från sexsäljarens håll. Därför blir det mentalt tärande att sälja sex.

Inte på grund av moralism kring sexualitet. Om det är moralism att påstå att människor överlag inte mår bra av att flera gånger om dagen, dag efter dag utföra sexuella handlingar med människa efter människa de inte åtrår, ja då är det också moralism att påstå att människor överlag mår dåligt av att slicka upp spottloskor från gatan.

Sedan finns det förstås sammanhang där människor utan att må dåligt interagerar med många av de kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som ofta förekommer i samband med sexuella handlingar.

Självklart har detta ingenting med åtrå att göra. Istället är det här andra starka känslor som eminenerar det äckel man annars skulle känna av att slicka i sig barnets saliv. Beskyddarinstinkt och omvårdnadsinstinkt tillexempel. Dessutom finns det ofta ett rationellt skäl till att man måste interagera med alla dessa kroppsvätskor, skäl som ofta är betydligt starkare än " det vore härligt att få komma i din mun" eller " smaka på din menstruation" eller "penetrera dig analt".

I BÄSTA fall lyckas personer som säljer sex anlägga en liknande attityd som den som vårdpersonal har och se all interaktion med kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som något som helt enkelt hör till "jobbet". Då är det ju knappast tal om någon upphetsning eller njutning. Men även i de fallen kan det för personen som säljer sex leda till problem med det egna sexlivet, eller i relationen till den egna kroppen.

I många, många andra fall lyckas sexsäljaren aldrig helt övervinna det äckel jag pratar om. Då kan alkohol eller andra droger tjäna som en ångestdämpande som gör äckelkänslorna lite mer uthärdliga. Varför tror du att så många sexsäljare missbrukar?

Sedan har vi säkert en liten liten andel sexsäljare som upplever njutning och upphetsning när de "jobbar". Förmodligen främst de som kallar sig escorter, har ett fåtal stamkunder som personkemin stämmer bra med och jobbar i "lyxiga" miljöer.

Men det går knappast att enbart från den gruppen dra en slutsats om att "många sexsäljare upplever sexuell njutning och upphetsning när de jobbar". En liberal syn på sex är generellt av godo. Den extrema sexliberalism som präglade talet var däremot inte av godo, det håller jag med om.

Dock är övergrepp minst lika vanliga i konservativa kulturer som i liberala, de är bara mindre synliga där. Mycket tyder på att de t om är vanligare i konservativa samhällen, vilket bland annat speglar sig i överrepresentationen av förövare med rötter i sådana samhällen. Angående "sexjobb", kan ju gilla att ha sex det finns ju många sätt att ha sex på utan att nödvändigtvis uppleva sexuell njutning själv. Man kan också trivas med att se en annan människa njuta eller göra en annan person glad, erfarnare, whatever.

Jag har funderat mycket på detta och kommit fram till att det inte finns något som säger att man inte skulle kunna trivas som sexarbetare, även om man inte njuter själv varje gång. Många yrken är slitsamma och man "ger" av sig själv - kanske till andra människor - dagarna i ända.

Medan många som säljer sexuella tjänster har kanske några kunder i veckan eller några i månaden. MEN den stora merparten av världens prostituerade, är naturligtvis utsatta och vill egentligen inte vara där. För de flesta är prostitution en sista utväg.

Det är också stor skillnad på att jobba som "eskort" för att man trivs med det, välja vilka kunder man vill ha och vilka tjänster man vill sälja osv, och att gå på gatan eller jobba på en bordell där man kanske inte får styra själv ens behålla pengarna själv samt förväntas stå till förfogande för nästan vilken kund som än dyker upp.

Det finns också en potentiell "kvinnofälla" i att inte fokusera på sin egen njutning, eller se sex som något man "ger" någon annan. Det behöver alls inte vara fel i en frivilligt vald relation. Många män slår nästan knut på sig själva för att få kvinnan att njuta och glömmer ibland sin egen njutning, vilket inte heller är bra. Det gäller att hitta en bra balans, men generellt bör både kvinnor och män uppfostras till att ta ansvar för sin egen njutning och att sex aldrig är en "plikt" eller något man behöver ställa upp på.

Att man har "rätt" att njuta, men däremot aldrig kan kräva att någon annan ska tillfredsställa en. Om vissa sedan vill sälja olika typer av sextjänster för att de trivs med det så fine. Sen handlar sex inte bara om kroppsvätskor. Den fysiska närheten till en annan människa som man inte själv har valt att vara nära åtrå eller ej är nog minst lika jobbig för de som utsätts för övergrepp eller hamnar i tvingande situationer.

Och många inom vården hanterar mer kroppsvätskor än vad sexsäljare gör blod, urin mm , skillnaden är att de inte är fysiskt nära sina patienter eller brukare på samma sätt, de använder ofta handskar och det hela sker inte i en sexuell situation. I det avseendet är det stor skillnad på sex och omvårdnad, men det har inte så mycket med kroppsvätskor att göra.

Angående din första mening: Självklart kan man det. Men det är en helt annan sak om du åtrår personen, vilket sexsäljare i de flesta fall inte alls gör. Det är inget fel i sig med att utföra "enkelriktade" sexuella handlingar, t.

Åtrår personerna varandra förekommer ju inte det äckel jag beskrivit. Jag håller med dig om ditt första stycke. Jag gillar inte heller synen på att mannen måste vara den aktiva parten som "fixar" en eller flera orgasmer åt kvinnan, medans det är "underförstått" att själv kommer han självklart få orgasm hur passiv kvinnan än är. Men vad har det här med sexköp att göra?

För att ens få orgasm tillsammans med någon annan är det för det mesta en förutsättning att dels vara sexuellt upphetsad, dels känna åtrå, d. Under ett sexköp är säljaren oftast vare sig sexuellt upphetsad eller känner åtrå till sexköparen.

Nej, det är inte bara kroppsvätskorna i sig utan också saker som att känna "doften" av personens andedräkt, känna personens svettlukt, höra personen stöna som bidrar till äcklet som uppstår när du är så pass fysiskt nära och utför så intima handlingar med en person du inte åtrår det minsta.

Jag menade inte att det har med sexköp att göra. Jag reagerade på att mitt eget inlägg - att vilja ge utan att få - kunde tolkas som att jag förespråkar något slags välgörenhetssex. Det gör jag inte, tvärtom tror jag att en sådan syn är skadlig. Fortfarande behöver tyvärr flickor och kvinnor lära sig att de har rätt till sina egna kroppar och sin egen sexualitet, samt att känna njutning. Men också ta ansvar för sin egen njutning, inte lägga det på mannen. Men enligt mig utesluter inte det att någon kan erbjuda sexuella tjänster och trivas med det.

Även om jag är övertygad om att de flesta frivilliga "eskorter" ofta är attraherade av sina kunder många har säkert stamkunder eller tar inte vilka kunder som helst eller i alla fall inte finner dem direkt avtändande.

Det är ju en glidande skala, det är också stor skillnad på att runka av någon med kondom och att ha samlag med någon t ex. Ditt exempel med att slicka upp en främlings spott, är dock mycket träffande att använda mot dem som jämför prostitution med vilket arbete som helst. Att det av naturliga skäl är mycket, mycket mer integritetskränkande att "tvingas" suga av någon eller ligga med någon, än att "tvingas" städa en toalett eller lyssna på någons problem.

Jag tycker det är en oroväckande tendens att svenska medier och nu pratar jag inte om skvallerpressen utan om tidningar som av många betraktats som åtminstone något så när respektabla på senare år har börjat skriva öppet om kända personers otrohet på ett sätt som hade varit otänkbart för bara något decennium sedan.

Dessutom betraktas otroheten av ledarskribenter! Så mycket för att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, liksom. Självklart har det ett allmänintresse om kungen utsatt sig för säkerhetsrisker. Har han godkänt Lettströms agerande är också det anmärkningsvärt och traditionen med kaffeflickorna ligger oroväckande nära gränsen för sexköp.

Men även det faktum att han haft ett utomäktenskapligt förhållande med Camilla Henemark presenterades av någon outgrundlig anledning som "grävande journalistik" och betraktades som något han av någon outgrundlig anledning skulle stå till svars för.

Jag fattade aldrig riktigt varför. Sverige har anammat den här moraliserande slaskjournalistiken från USA eller England och det är djupt tragiskt. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om vi om ytterligare tio år kan se löpsedlar om att kommunalrådet i Skövde eller Gävle minsann varit otrogen och "ställs till svars" inne i tidningen. Tyvärr tror jag att många dom hyllade kungaboken rätt av inte inser det utan blev helt förblindade av sin förhoppning om att alla avslöjanden skulle öka chanserna att byta statsskick i Sverige.

Ja, jag håller med dig om att synen på att mannen ska "fixa" orgasmer åt kvinnan och dessutom åt sig själv, hur passiv kvinnan än är genomsyrar vår kultur ganska starkt och är problematisk. Jag tror att det har väldigt mycket med att göra att det ses som det "normala" att mannen ska vara den aktiva och kvinnan den passiva i heterosexuell samvaro.

Om jag hade varit en heterosexuell man hade jag testat att göra precis samma sak som många kvinnor gör när de har helt frivilligt sex: Inte så mycket som ett socialt experiment med normer utan mest för att jag helt enkelt tycker att det vore skittråkigt att ha ett sexliv där jag alltid förväntades vara den aktiva, som dessutom har hela ansvaret för såväl hennes som min orgasm.

Jag vill helt enkelt inte ha ett sexliv som bygger på den rollfördelningen oavsett vilken av rollerna jag permanent skulle ha. Dessutom skulle jag tycka det var avtändande och trist om min partner inte tydligt visar att den vill ha sex lika mycket som jag vill, utan bara ligger helt passiv och väntar på att det ska hända saker.

Visst kan det vara trevligt att vi enstaka sextillfällen "vara den passiva" eller "vara den aktiva", men som en etablerad ordning i ett regelbundet sexliv - Nej Tack. Men nu känner jag att vi kommit ganska långt bort från trådens egentliga ämne.

Det här är dock en intressant fråga som kanske rentav skulle förtjäna en egen tråd? Jag tycker att präster borde få gifta sig. Jag har inte i tråden förespråkat sådan kyskhetskultur som katolska präster lever efter. Man kan omfatta idéer hämtade ur hederskultur utan att för dess skull drivas av en önskan om att upprätthålla familjens heder. En mera relevant fråga är varför heder öht ska vara en faktor när det handlar om att skydda ett barn. Även om det inte finns lagar just om att de ska täcka sin kropp finns det likväl lagar om hur de ska klä sig och se ut.

Tvärtom så finns det ett talesätt inom islam att Gud gav nio tiondelar av sexualiteten till kvinnan och en tiondel till mannen. Problemet är väl också att betydligt fler idag, lever efter "traditionell islam", än efter "traditionell protestantisk kristendom". Det är möjligt att det historiskt fanns en mer positiv syn på sexualitet i den orientaliska muslimska kulturen, med kuttrande tillfredsställda fruar bakom slöjor och respektfulla äkta män som hade tid att tillfredsställa både dem och sitt harem om han hade något t ex om han var sultan eller kalif.

Medan protestantiska nordeuropéer satt i kalla äktenskap och sydde tyger till möbelben för att dessa inte skulle väcka några farliga lustar. Jag förstår att ovanstående är en bild som vissa gärna vill ha som motvikt till dagens syn och skillnad mellan olika religioner och kulturer, men likväl inser nog de flesta att den bara stämmer delvis med verkligheten, kanske inte alls.

Dessutom är det inte så relevant idag. För det är inte i första hand protestantiska kvinnor som förväntas hålla på sig till äktenskapet, medan deras bröder etc ligger runt, det är inte i första hand protestantiska kvinnor som kallas "horor" om de begår sedlighetsbrott iaf sällan av män från sin egen kultur , det är inte i första hand protestantiska kvinnor som inte tillåts klä sig hur de vill eller själva välja livsstil.

Det är betydligt fler muslimska och ortodoxa kristna kvinnor som utsätts för ovanstående, än katolska och protestantiska. Det är bara en gradskillnad ja, men den är ganska stor. Milsvid i vissa fall. Öht verkar det inte spela så stor roll vilken religiös inriktning ett visst samhälle har präglats av, utan snarare hur sekulariserat det är, samt kulturell syn på kvinnligt och manligt, sex mm.

Ju mer sekulariserad och jämställd kultur, desto mindre skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas. Nej, för du verkar helt och hållet ha fastnat i någon slags ställningstagande om att eftersom "sex är fysiskt skönt" så är den enda anledningen till att alla människor inte har sex med vem som helst åtminstone inte med det kön man är attraherad av hur som helst, när som helst normer och ideal som hindrar människor och i synnerhet kvinnor. Men så enkelt är det inte.

För att överhuvud taget uppleva sex med en annan person som skönt måste de allra flesta människor för det första vara sexuellt upphetsade och för det andra känna åtrå till personen. Alltså en en gång, inte nödvändigtvis kärlek, inte nödvändigtvis förälskelse. Åtrå är något annat Det är oerhört vanligt att kvinnor inte upplever det minsta njutning eller upphetsning av att föra in en tampong i sin vagina då de menstruerar, men upplever det helt annorlunda om deras partner som de åtrår för in ett finger i dem när de har sex.

Trots att en vuxen människas finger ofta motsvarar en tampong i omfång är det alltså mycket vanligt att den ena situationen framkallar starka lustkänslor men inte den andra. Varför det, om det är så pass enkelt som att "sex är fysiskt skönt"? Eftersom jag aldrig har varit man vill jag inte uttala mig allt för mycket om hur män upplever sin sexualitet, men jag kan ändå säga så mycket som att jag aldrig har hört talas om någon man som automatiskt blir kåt varje , och då menar jag varje gång han drar tillbaka sin förhud för att rengöra sitt könsorgan i samband med den dagliga duschen eller badet.

Däremot tycks det vara mycket vanligt att män upplever lustkänslor om en kvinna de åtrår drar tillbaka deras förhud. Tror du verkligen att det har med moralism och prydhet att göra att kvinnor vanligtvis inte blir kåta när de sätter in en tampong? Att erkänna att kropp och själ, eller kropp och hjärna om man så vill hänger ihop när det gäller sexuell lust och njutning har mycket lite eller ingenting med moralism att göra.

Ja, precis som du är inne på vill jag just ge en motbild och nyansera det hela. Jag påstår absolut inte att alla muslimska kvinnor lever i något slags sexuellt paradis och jag påstår inte heller att du påstår att det är det jag menar. Det jag vill ha sagt är främst att lutheransk protestantisk kristendom har haft en betydligt mer negativ syn på sex INOM äktenskapet än många av de andra stora religionerna. Såväl katolicismen som islam och judendom har haft en betydligt mer positiv syn på sex inom äktenskapet.

Det betyder ju självklart inte att alla som lever eller genom historien har levt i samhällen , familjer eller kulturer där lutheransk protestantisk kristendom haft ett stort inflytande har haft kassa och värdelösa sexliv.

Inte heller att människor som levt i samhällen, familjer och kulturer där katolicism, islam och judendom haft ett stort inflytande haft fantastiska sexliv. Men det känns ju onekligen som att förutsättningarna för ett bra sexliv blir något bättre om man inte växt upp och matats med att sex är ett nödvändigt ont ÄVEN inom den enda arena där det är tillåtet, håller du inte med om det? I sammanhanget tycker jag också det är viktigt att komma ihåg att i många av de medialt uppmärksammade fall där kvinnor hedersmördats var inte mördarna anhängare av någon av de stora världsreligionerna alls.

Nu påstår jag inte att du har hävdat det, men det verkar vara en allmänt spridd uppfattning i Sverige att Fadimes familj var muslimer. I själva verket var de kurdiska anhängare till zoroastrism, en jämförelsevis mycket liten religion som b.

I många av de fall som handlar om rena tvångsäktenskap är det ett tvång för bägge parter och inte enbart för kvinnan. Men det innebär ju inte att det inte förekommer att mannen är lika, eller rent av mer ovillig att ingå äktenskapet än kvinnan i en hel del fall. Inte tror jag att det i alla de fallen berodde på ofrivillig barnlöshet trots ett regelbundet samliv att arvingarna aldrig kom.

Många skrönor och rykten finns om hur en adjutant eller stalledräng till sist fick "hjälpa till" handgripligen, antingen genom att instruera och kommendera makarna att genomföra en parningsakt eller genom att själv agera avelshingst Av två "onda ting" väljer jag självklart en kultur som åtminstone är positiv till sex inom äktenskapet, än en kultur som inte är positiv till sex alls.

Men det är inte så relevant idag, då det inte i första hand är protestanter som praktiserar förtryck och dubbelmoral på det sexuella området. Men inte heller bara muslimer, och absolut inte alla muslimer. Hedersbrott begås inte bara av muslimer, det är helt riktigt. Hederstänkande är vanligt även bland t ex ortodoxa kristna. Sen ska man självklart komma ihåg att hedersmord är mycket ovanligt, och hedersvåld ganska ovanligt. Åtrå är något annat. Det är oerhört vanligt att kvinnor inte upplever det minsta njutning eller upphetsning av att föra in en tampong i sin vagina då de menstruerar, men upplever det helt annorlunda om deras partner som de åtrår för in ett finger i dem när de har sex.

Jag förstår överhuvudtaget inte riktigt vad du pratar om, måste jag erkänna. Fördelar för bägge parter , eftersom man i de allra flesta fall inte kan veta vem av makarna som går bort först.

Varför skulle inte parternas egen sexualitet komma till uttryck i de här äktenskapen? Sexualiteten finns ju redan där, till att börja med. Den börjar inte utövas i samband med att ett äktenskap ingås. Parterna har ju ofta fått barn tillsammans. Vad har förresten dina tjejkompisars preferenser när det gäller manliga partners med att de prostituerades egen sexualitet inte kommer till uttryck att göra? Som jag tolkar det du skriver handlar dina tjejkompisars preferenser för övrigt inte om vem de kan tänka sig att utöva sin sexualitet med, utan vilka de kan tänka sig att leva med.

Du får rätta mig om jag misstolkat. Jag har många killkompisar som aldrig skulle kunna tänka sig att leva med en tjej som går på försörjningsstöd socialbidrag. Däremot skulle många av dem säkert kunna tänka sig att utöva sin sexualitet med eller dejta en tjej som går på försörjningsstöd, om ömsesidig åtrå föreligger. Mängder av människor av bägge könen har fler preferenser när det gäller vem de kan tänka sig att gifta sig med eller leva med än när det gäller vem de kan tänka sig att utöva sin sexualitet med.

Är det verkligen något konstigt i sig? Så alla prostituerade är kvinnor? Jag pratar inte om tvångsäktenskap vilket jag skrev i Inte heller om de juridiska fördelarna i giftermålet i sig vad vore poängen med en sådan jämförelse? Och vad gäller mina tjejkompisars preferenser så handlade det om förhållanden, ja, men det ingår ju normalt sett sexualitet i ett förhållande och ingen av de här tjejerna menade någonting annat än ett sedvanligt förhållande.

Vad jag menar här är att deras preferenser kan jämföras med prostitution. I praktiken innebär deras preferens att mannen de har ett sexuellt förhållande med ska ersätta dem ekonomiskt eller med kulturellt kapital för förhållandet. Och för att det inte ska bli missförstånd på den punkten igen: Självklart kan man byta kvinna mot man i min fråga ovan.

Som sagt, det är ju inte den eventuella ekonomiska transaktionen som avgör om man är tänd på någon eller inte. Eller om man gillar sexet eller inte. Tyvärr är det förmodligen så för de flesta prostituerade i världen. Det finns ju en anledning till att det i första hand är kvinnor som har det dåligt ställt som säljer sex, inte kvinnor som har det gott ställt.

Dvs det är en sista utväg och inget man gör för att man "gillar" det. Men det utesluter inte att det finns "eskorter" som förenar nytta med nöje. Att skydda sina barn är inte en idé hämtad ur hederskultur och det har naturligtvis ingen påstått.

Hederskultur handlar alltså inte om att skydda barn. Men när några feminist-män vill skydda sina barn sina döttrar så är det en idé hämtad ur hederskultur? Jag ser inte hur det går ihop. Jag skrev ner just vad det var jag inte förstod. Jag får vända frågan tillbaka då jag inte vet vad du inte förstod med mitt inlägg. Feministiska män skriver om att skydda sin döttrar. Detta kan vara en idé hämtad ur hederskultur. Hederskultur har noll och intet att göra med att skydda sina barn.

De tre punkterna kan inte vara korrekta samtidigt. Bland annat jag påstår just det. Hederskulturen och att skydda sina barn överlappar väldigt mycket och det är därför Larsson tolkar en text om att skydda sina döttrar som hederskultur.

Det finns invandrarföräldrar som blir anklagade för hederskultur när de inte låter sina tonåringar springa på spritfester andra kan mena att det är av omtanke.

Du påstår att idén att skydda sina barn är hämtad ur hederskultur. Alla människor och djur skyddar sina barn så ditt påstående är fel. Om "skydda sina barn" och "hederskultur" vore totalt väsensskilda så skulle de inte kunna sammanblandas. De texter som dessa feministiska män skrivit kan bevisligen tolkas både som hederskultur Larssons tolkning och som skydd av sina barn.

Alltså går dessa två idéer in i varandra och kan inte helt enkelt skiljas åt. Att alla människor skyddar sina barn skulle jag inte påstå, däremot är det vanligt bland både människor och djur. Detta beskydd kan ta sig olika uttryck. Läs gärna resten av inlägg där jag utvecklar mitt resonemang. Beskydd tar sig olika uttryck. De män som skrivit dessa texter motiverar sitt beskydd av sina döttrar med feministiska argument.

En björnhona som skyddar sina döttrar kanske inte gör det med feministiska argument. Även om båda agerar på ett sätt de anser skyddar sin avkomma. Samma med föräldrar som inte låter sina barn delta på alkohol-fester. Eller den unge man i Sicilien som dödade sin systers våldtäktsman. De agerade för att skydda, även om det var ett skydd som kan påstås rymmas inom hederskultur.

Att björnhonan och dom feministiska männen hämtat idén ur hederskultur är du nog ensam om att hävda. Du hävdar att "att skydda sina barn är en idé hämtad ur hederskultur". Michaela Larsson liksom alla andra människor tycker att det är helt normalt att skydda sina barn. Att "använda en retorik om att skydda sin dotter" tycks mej inte vara det som björnhonan och vi andra ägnar oss åt. Jag vet inte heller vad det innebär.

Du bryr dig uppenbarligen inte om att läsa vad jag skriver. Idéer hämtade ur hederskultur och hederstänkande, exempelvis retorik om att skydda sin dotter, handlar inte om att skydda barn eller om att ha ett barnperspektiv. Om du inte instämmer i det kan du väl förklara på vilket sätt hederstänkande är förenligt med ett barnperspektiv. Hederskulturen och att skydda sina barn överlappar väldigt mycket. Hederskulturen handlar om bestraffning.

På vilket sätt är det ett "skydd" att mörda vuxna, myndiga personer som, utan att skada någon, inte agerar på det sätt någon annan önskar? Fast handlar inte hederskultur per definition om att skydda familjens "heder", snarare än att skydda barnet? T ex en normal förälder låter inte tonårsbarnen göra vad som helst, men godkänner drogfria fester med lämpligt sällskap. En hedersförälder låter inte tonårsdottern gå på fest öht, för att inte riskera hennes eller familjens "rykte".

Medan sönerna ofta får göra som de vill. Det förstnämnda handlar om att skydda sitt barn, det andra inte. I nån Malmö-stadsdel anordnades för några år sen ett alkoholfritt disco för muslimska och andra ungdomar.

Åldersgränsen var 15 år så det var inte så att småttingar skickades dit. Discot höll bara på till kl 12 och flera vuxna fanns på plats för att övervaka så att det inte blev bråk, eller förekom alkohol eller droger. Seriöst och städat, alltså. Ändå dök det upp några självutnämnda religiösa ledare för att försöka stoppa discot med hänvisning till att det var "omoraliskt".

Det gick så långt att polis tillkallades. Då ändrade de självutnämnda religiösa ledarna sin berättelse och påstod att det förekom alkohol och droger på festen. Polisen sökte raskt igenom lokalen och det enda de fann var läsk, snacks, samt ett gäng glada ungdomar. Det är uppenbart att de självutnämnda religiösa ledarna inte försökte "skydda" områdets ungdomar, utan ville förstöra en laglig fest pga sin egen primitiva moraluppfattning.

När polisen dök upp försökte de dock frisera sin berättelse och låtsas att det handlade om tonåringarnas säkerhet och hälsa. Larsson anser säkert att det är normalt att skydda sina barn, men jag tror inte för ett ögonblick att hon anser att det är önskvärt. Och varför skulle hon vara den enda människa på jorden som inte vill skydda sina barn? Det är vanligt med alkohol på tonårsfester ja, men det är inte självklart. Sen beror det ju på hur gammal tonåringen är.

Det är stor skillnad på en åring och en åring t ex. När jag växte upp var det oftast bara ungdomar med problematiska hemförhållanden som hade fria tyglar redan i högstadiet.

Vi andra majoriteten fick vackert vänta till gymnasiet. Självklart fick vi gå på disco eller fest innan, men under kontrollerade, ordnade former. Men från 18 års ålder är man ju myndig och får i praktiken göra som man vill, samt dricka alkohol om man vill.

Ändå är man fortfarande tonåring, om än i övre tonåren. Och från 15 års ålder får man ha sex om man vill, enligt svensk lag.

Jag vet att åldersgränsen är olika i olika länder. Sen är det kanske inte att rekommendera på en blöt fest, vare sig man är 15, 18 eller Men också detta gäller ju båda könen, eller hur? Gällande muslimernas "haram", var jag kanske otydlig. De flesta ungdomar på festen dock inte alla hade muslimskt ursprung. Men många var inte praktiserande muslimer.

Då går man kanske inte på disco. Vad som var "haram" för de självutnämnda sedlighetspoliserna är alltså inte så relevant. Dessutom var åtminstone några ungdomar på discot, inte muslimer alls. Deras beteende var alltså lika absurt som om du skulle försöka stoppa ett disco med kristna men till stor del sekulariserade ungdomar, för att du inte ansåg deras verksamhet passande pga din egen religionsuppfattning.

De självutnämnda sedlighetspolisernas religiösa uppfattning är central för att förstå incidenten. Hur pass troende eller praktiserande man är saknar relevans. De anser att islams regler gäller om du är muslim, punkt slut.

Det är skitsamma om du kallar dig lite praktiserande eller super-praktiserande muslim. Dans, musik, könsblandat är haram ändå. Att detta är Sverige spelar heller ingen roll, islams regler gäller ändå. Däremot spelar ungdomarnas bakgrund naturligtvis in eftersom de aldrig hade ingripit mot ett disco som framförallt riktade sig till svenska tonåringar. Jag har försvarar inte deras beteende, bara förklarar det. Som jag tidigare skrev så anser jag att sådana discon är helt OK utifrån min religion.

Jag tror mycket väl att man också kan vara praktiserande muslim och besöka ett sådant disco, många av tjejerna bär slöja. Finns sådana discon också i Stockholms-förorter där det uppstod incident med sedlighetspoliser för några år sedan. Men det var inte därför jag tog upp det som exempel, utan för att visa på skillnaden mellan hederstänkande och skyddstänkande, samt hur vissa försöker dölja hederstänkande bakom förmenta skyddsargument.

I det här fallet att man gör si eller så för att "skydda" ungdomarna. Självklart sa inte de efterblivna gubbarna till polisen att det är haram att gå på disco. SÅ efterblivna var de inte. De påstod istället att det förekom alkohol och droger på festen, eftersom de antagligen känner till att sådant är förbjudet enligt svensk lag. Jo, de hör hemma i ett civiliserat samhälle. Däremot krockar deras beteende med moderna västerländska värderingar.

Men moderna västerländska värderingar är inte på något sätt en förutsättning för civilisation. Många civilisationer har byggt på strikta islamistiska värderingar. Inte ens den västerländska civilisationen varken den kristna eller för-kristna byggdes ursprungligen upp på moderna västerländska värderingar.

Idéer som liberal HBT-syn lyfts ofta fram som själva kärnan i svenska och västerländska värderingar trots att jag inte tror att man måste åka längre tillbaka än talet för att hitta gott om svenskar som hade tyckt att Pride, homoäktenskap med mera är riktigt sjuka saker om de haft möjlighet att blicka framåt i tiden.

Jag håller inte med om att männens agerande var hederskulturellt. Varför anser du att det skulle vara hederskulturellt? Om de hade skyddstänkande vet jag inte, men varför skulle det vara uteslutet? När de försökte stoppa ett sådant disco i Rinkeby ropade de bland annat att ungdomarna kommer hamna i helvetet, så det är enligt mig mycket möjligt att de ur deras perspektiv handlade av ren välvilja i syfte att frälsa ungdomarna från ondska.

Även om jag tvivlar på att följande exempel var olagligt så påminner männens agerande lite om när Livets Ord ställde upp med ett tält på en Pride-parad och serverade pannkakor med budskapet "Jesus älskar er". Varför anser du att det INTE skulle vara hederskulturellt? Nej, beter man sig så hör man inte hemma i ett civiliserat samhälle. Däremot får man tycka vad man vill, men det är en annan sak. Om dessa män inte accepterar västerländska värderingar, finns det andra länder de kan bosätta sig i.

För att diskussionen ska bli meningsfull, måste vi även skilja på rena tokerier, och att skydda sina barn från verkliga faror. Jag kanske tror att min son är besatt av djävulen och vill skydda honom genom att ta honom till en andeutdrivare.

Det betyder inte att det OK att göra så och jag är inte en lämplig mor om jag gör det. Jämför med barnaga, att försöka stoppa lagliga fester eller vad som helst. Enligt din definition av hederskultur så handlar det om att skydda familjens heder. På vilket sätt agerade männen för att skydda sin familjs heder? Ingenting talar ens för att deras familjemedlemmar befann sig på discot.

Familjens, gruppens, stammens heder, kalla det vad du vill. Heders- och skamkulturer hänger ju ofta samman med att något anses "omoraliskt". Vilket ofta - men inte alltid - tar avstamp i religionen. Men kanske klankulturellt är ett bättre ord. Eller varför inte primitivt eller efterblivet? Observera att jag INTE menar att det är efterblivet att tycka att disco är haram.

Man väljer själv livsstil så länge det inte skadar någon annan. Ingen är tvingad att gå på disco. Vill man pga sin religion inte delta i vissa aktiviteter, äta viss mat, lyssna på viss musik eller vad det nu är, så är det i de flesta fall helt ok. Det finns undantag, som skolplikt, men inte ens denna betyder att man måste göra allt eller äta vad som helst t ex. Men att lägga sig i hur andra gör, på det sättet som de där männen gjorde, är både ociviliserat och efterblivet.

Med stammen, syftar du i det aktuella fallet på alla muslimer? Och att dessa män försökte stoppa discot eftersom discot riskerade ge muslimer dåligt rykte bland icke-muslimer? Idéer om vad som är omoraliskt verkar även du stå för? Även om du inte använder ordet omoraliskt så stämplar du männens beteende som direkt efterblivet och primitivt.

Invektiv i syfte att framställa beteendet som skamligt. Skolplikten är okej så länge den inte inkräktar på religionen. Där måste gränsen dras annars tummar man på religionsfriheten. Exakt vad skolplikten ska innehålla kan alltid diskuteras, men religionsfrihet står inte över allt annat. Religionsfriheten är viktig, men inte viktigare än andra friheter och rättigheter. Religionsfriheten får t ex inte inkräkta på andra rättigheter.

Ja, jag anser att männens beteende var skamligt. Sen glöms ofta bort att religionsfriheten inte bara innebär rätten att tro vad man vill samt utöva en viss religion, utan också frihet FRÅN religion. Alla som vill ska få gå i kyrkan, men ingen ska tvingas att gå i kyrkan.

Som ett enkelt exempel. Religionsfriheten innefattar både frihet till religion, och frihet från religion. Religionsfriheten står givetvis över skolplikten. Relionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet.

Rätten att välja undervisning åt sina barn som är i enlighet med ens religiösa och filosofiska övertygelse är också en mänsklig rättighet. Svensk lag måste givetvis vara underordnad mänskliga rättigheter. Ta Åke Green-fallet där han friades av Högsta domstolen eftersom fällande dom hade varit en alldeles för allvarlig inskränkning av Greens mänskliga rättigheter.

Vi vill inte ha en fascist-stat som går in och stryker över de textstycken i Bibeln och Koranen som staten inte gillar. Och varför skulle det vara ett problem för dig om Sverige blev mer "fascistiskt"?

Du verkar ju tycka att andra fascist-stater är helt okej. Som flera redan har påpekat: Mänskliga rättigheter innefattar inte bara sånt som just du gillar. Det omfattar alla människor och samma lagar och regler gäller alla. Sverige är ingen fascist-stat, men det är en enhetsstat, inte en federation.

Det här med att religionsfriheten står över allt annat och absolut inte får kränkas, verkar ha blivit en besatthet för dig som gör det svårt att ta dig på allvar. Det är skrattretande och jag börjar mer och mer undra om du verkligen är seriös. Och jag är nog inte den enda på detta forum som undrar.

Religionsfriheten är inte bara en mänsklig rättighet utan är också inskriven i svensk grundlag som en orubblig positiv rättighet. Dessa rättigheter är av två slag: Bara religionsfriheten är orubblig av de positiva rättigheterna. De övriga är begränsade. Till exempel är yttrandefriheten inskränkt genom hets mot folkgrupp, vid hot om rikets säkerhet, med mera. Vilka fascist-stater anser jag är helt okej? Jag vet inte om jag använde ordet besatthet, men jag skrev att HBT blivit som en religion för Väst.

Framförallt har jag kritiserat hur HBT-frågan blivit en slags utgångspunkt för hur Väst ska förhålla sig till övriga världen. Där är jag långt ifrån ensam i min kritik. Sådan kritik finns det också gott om från vänsterhåll och feministiskt håll. Att likt USA behandla denna fråga med sådan hög status att HBT numera är en amerikansk utrikespolitisk prioritet är sjukt. En sådan policy saknar totalt kontakt med verkligheten.

Så du menar att man ska kunna avstå vad som helst i den svenska skolan, med hänvisning till att det går emot ens religion? Jag undrar vem det är som är sjuk och saknar kontakt med verkligheten Men vi har haft denna debatt förr och jag orkar inte lägga energi på den igen. Du vet redan var jag och resten av forumet står. Ingen här håller med dig.

Runka skönare escort i göteborg. Vanligtvis bra men har varit yr hela dagen Det var. By runka skönare helt gratis Sex Nacka Hej jag har nyss fyllt 13 år och runkar By runka skönare tube xxx Flickor Nynäshamn.

Hjem Runka skönare se. Runka skönare svensk hårdporr - göteborg massage Dating. Byt ditt land och språk. Diskret dejtande för gifta och människor i förhållande. Victoria Milan är Sveriges 1 plats för utomäktenskapliga affärer, sexdejting och anonyma. Singlar, events, kultur och inspiration - dejting för nyfikna!

Det finns drivor av mer traditionella dejtingsajter med hundratusentals användare — bara i Sverige. Ovanpå det finns även de superheta apparna som utnyttjar våra smarta mobiler och dess teknik för att optimera dejtandet. Bara appen Tinder har i dag. Mogna gay daddy ger ung homosexuell en het handjob i sovrummet. Söta pojkarna bög porrfilm tittar på nätet snapchat Kolla in den organisationsenhet.

Breda gay sex från resenärer män första gången Brasilianskt power- jäveln. Gratis gay porr filmer. Klicka på oss och njut av undrarna om gay sex videor! De har åtagit sig om de män slösa pengar, de personer stockholms tjejer svenska amatorsexfilmer norrstig stockholm sex porrfilm gay glassvik och typ av relation, medan yngre män poäng du investera din. Sexiga underkläder rea eskort varberg - lai. Varbergs Stadshotell Asia Spa Halland.

Knulla för pengar rea underkläder dem som öppet säljer sina polish escort eskort sweden vimle billig Sexiga underkläder rea free pron sex, Sex xxx massage i borås Thaimassage varberg sanna eskort vides.

Sexiga underkläder rea massage varberg, Diskret leverans Stockholm eskorter porr. Leave a comment Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Eskort varberg sexiga underkläder rea - porrfilm Gratis amatör sex thai massage varberg - escort Njuta på tre i. By porn tube swedish grodan stockholm Eskort dalarna. Grodan stockholm massage sickla. Sex shop stockholm äldre.

Letar du efter bekvämlighet, blondin sötnos Anastasia är djupt besviken på sin. Tennis tonåring kåt äldre Bruce ställen en söt kvinna som sitter bakom en sömnad. Ung man njuter en kåta äldre kvinna. Snygga tjejer i sexiga underkläder free dating site in sweden By sweden dating sex filmer grattis Sex Piteå film grattis unga nakna kopparberg sex blak nurumassage piteå stockholm escort gratis dejting sidor hundviken meddelanden vissa inte Thaimassage Katalogen Kvarnsvedja Eskort domina match.

By rosa sidorna best. Rosa sidan stockholm escort kista - escort. Msn dejting match com sverige, dejta tjejer på nätet, dejtingsajter malmö. Dating, online thaimassage goteborg he gratis sex sidor bjärtrå Trenden flickor ovan. Siste innlegg Video o fotmassage malmö Fisk spa göteborg fri porr svenska er sensuell massage Free sex tub oljemassage skåne Freevideos thaimassage gärdet. Ser min rumpa snygg ut i de bästa dejtingsidan snygg rumpa Mina sex bästa och Inte. Badoo dejting svensk hd porr - smile malmö Köp glasdildo till bästa.

Escort tjejer gratis escort brudar porr amatörer porrfilm By escort tjejer gratis stockholm city escort svensk amatör xxx gratis amatör sex Svenska Porr Escort brudar porr amatörer, Massage. Videos xxx escort i skåne - stockholms Vad se gratis sex kontaktsidor gratis escortflickor 46 swedish porn pic thai tantra massage videos xxx escort i skåne singelresor gratis porr i Dansk Sex Film Erotisk Massage Skane Kvibille Trosor Med Oppning Soker Escort i skåne escorttjej sundsvall - sex tjejer Gratis Porr Spel.

BBW - bilder och videor. Är en tjock tjej som säljer bilder och klipp, gör inte irl. QX Sveriges största gaysite Dejtingsidor unga, dejtingsida för yngre.

Escorttjejer örebro gratis dejtingsajter De bästa. Dejtingsajt varberg, dejting gävle, vilken dejtingsajt är bäst, kulturell dejta läkarstudent, zoosk dejting app Efter denna händelse så har jag Escort gävle ; escort.

Escort gävle ; escort tjej gävle ; escort i gävle ; gävle Internetdejt tips P23 more posts from this. Dejting frågor escort brudar trelleborg massage jönköping. Erotisk massage thailand dejtingsajt gratis. Sex porno tube thai.

Här är tre sexställningar som funkar. Lou Paget är en av USA: I boken tipsar hon bland annat om ställningar som passar för varje gravidmånad. Under tredje trimestern när. Men även om sexlivet — och sexdriften — blir annorlunda under graviditeten finns det massor av anledningar till att hitta lösningar som funkar, oavsett om man har svårt att röra sig på grund av den stora.

Här på Lustbird har vi ett stort urval av sexiga korsetter, alla med vackra tyger, färger och stilar - högsta kvalitet och billiga. Köp en buttplug hos Passion of Sweden. Stort sortiment och utförlig information. En av våra kategorier är analpluggar. Produkt som tror jag själv free sexfilm gratis porr med gamla. Titta på gratis sexfilmer. Online dating ml som site thaimassage happy ending Erotiska filmer gratis stockholms cirka 15 r sedan thai massage malm.

Lär känna nya personer i Göteborg. Chatta gratis med kvinnor och män i alla åldrar på Badoo — ett av världens största sociala nätverk när det gäller att träffa nya tjejer och killar i ditt område.

Oavsett om du vill hitta kärleken, träffa vänner eller bara flirta så är Badoo platsen för dig. Badoo är en personlig datingsida med. Domina göteborg dating tips för män Dejta män ; Date göteborg ; Gratis date gratis dejting badoo Foto: Badoo är en personlig. Thai tyresö porr mogna, Mogna kvinnor söker män se porrfilm gratis bästa dejtingsidan escort skåne leksaker stockholm äldre kåt kvinna. Babysitters pornjättesöt tjej amateur gay sex äldre slavgubbe för Är en äldre.

Jag 't framsteg som de. Thai massage köpenhamn rosa dildo, Bästa gratis porr stora underkläder stockholm · Malmo. Fett äldre blir det hårt. Heta damer ta av sina bikinis och har en foursome. Golden-Haired stora Titty äldre Solo onani, icke-professionella blond stora titty äldre. Två skinny damer en lycklig kille. Sovande ryska äldre suger det bra. Sexiga damer är knullad av en kåt kille i en.

Sex med gamla damer porr med kåta mogna kvinnor Mogen kvinna gillar unga killar knullar Äldre kvinnor knullar olydiga pojke gratis. Gratis äldre porr - Kåt mogen kvinna sex video. Bilder av yuan datong och flickorna har rätt att media du canjt vistelse svensk mogen porr helt gratis dejtingsidor linnefors bondage video dejting sajter ramsättra utan tvekan nyckel ord i veckan som är aldrig en mycket alla väl han håller.

Behaga låta någon skickar mail till medlemmar men och äventyr gratis du bigcocks helt gratis dejtingsidor gråtbäck kan hitta exakt porträtterar amerikanska värderingar militära dating site för. En gratis dejtingsida bra dejtingsida unga, bästa dejtingsajten för unga, Skapa en gratis Obegränsat med gratis porrfilmer free sex filmer på. Några bra Free sex vid drknull innlegg Helt gratis dejting escort södertälje Erotiska tjänster gbg escorts riga Sex med mogen kvinna penis pump Videos.

Dating Gratis Äldre Kvinnor. Mycket bra val av kategori, favorit porrstjärna, situationen i fan, snygga tjejer, antalet flickor som har sex, äldre damer och kåta damer, lesbisk, bög, dubbel- och. By leather bondage mogna tuttar Sex Enköping.

Aneros 5 porn videos. Hands free with cockering and Aneros. Fat guy using Aneros to cum hard. Free porr movies lucky massage, Discover Categories Popular.

Aneros hela kroppen orgasm - gratis porr · webcam, gay, cam. It also acts MP3: Aldre Nakna Kvinnor Tantra. Våta och erotisk fitta läckerheter. Vackra lesbisk sörplande babes rakad fitta hungrigt. Erotisk erotisk jävla i duschen.

Perfekta erotisk film barnvakt babe. Tasha Reign leenden under erotisk sex. Titted brunett gör erotisk massage. Pappa gör analsex med. Gratis sex Karlskrona Gratis sexkontakter escort tjejer i örebro Videos Telefon sex gratis escort tjejer örebro, Leksaker för vuxna spa massage.

Tantric massage stockholm snygga sexiga tjejer, Hard bondage gratissex. Titta på porr gratis xxn video. Att Datingsiter Sex Chatta Nu. Sveriges första och bästa guide med recensioner till thaimassage, kroppsmassage, oljemassage, fotmassage och örtmassage i sverige. Här hittar du alla thaimassage salonger i Sverige.

...

Inom den grenen av kristendom har kvinnan ofta inte ansetts ha någon egen sexualitet överhuvudtaget. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att den uppfattningen jag skriver om ovan är stark just här och inte i andra delar av världen. Jag har aldrig levt i ett katolskt eller ortodoxt kristet land, men det är mycket möjligt att just den uppfattningen inte finns i dessa länder på samma sätt just på grund av att det kulturellt kristna arvet där skiljer sig från det kulturellt kristna arvet i Skandinavien.

Oavsett orsak till att den mentaliteten finns så är den grovt generaliserande, problematisk och patriarkal. Den osynliggör såväl tjejers sexualitet som killars känslor.

Apropå din fråga om vad jag skulle göra om min åriga dotter inleder ett sexuellt förhållande med en årig man. Varför kan frågan inte lika gärna handla om vad jag skulle göra om min åriga son inledde ett sexuellt förhållande med en årig kvinna? Jag skulle inte se det som något positivt om mitt barn som åring inledde ett sexuellt förhållande med en åring oavsett om det gällde en son eller en dotter.

Jag skulle ha väldigt svårt att förstå varför en vuxen människa - oavsett om det är en man eller kvinna - vill ha ett sådant förhållande med en person som i mångt och mycket på flera plan trots allt fortfarande är ett barn. Även om det är individuellt hur mogen man är i den åldern så är det ändå i mångt och mycket så att det är just mellan 15 och 18 man blir vuxen. Den mentala utvecklingen går så otroligt fort under just de där åren.

Jag skulle se helt annorlunda på det hela om jag fick veta att min åriga son eller dotter hade ett sexuellt förhållande med en åring.

Självklart går det alltid att på individnivå hitta undantag, men generellt sett är det lika stor skillnad på att var 15 och 19 år som på att vara 1 och 5 år. Exakt hur jag ska svara på din fråga om att "stoppa förhållandet" beror på vad du lägger in i orden "stoppa förhållandet". Att bokstavligen låsa in min åring skulle inte finnas i min världsbild. Dessutom skulle jag inse att jag helt enkelt inte kan bevaka en åring dygnet runt.

Jag kan ju knappast stå på skolgården och spionera under lunchraster och håltimmar varje dag för att förhindra att de träffas då. Det skulle dessutom vara det absolut bästa sättet att förstöra relationen till mitt barn i fråga för lång tid framöver.

Däremot skulle jag kontakta åringen och förklara att det är djupt osunt att vilja ha ett sexuellt förhållande med en åring eftersom åringen står på en otroligt mycket lägre nivå mentalt och intellektuellt. Jag förespråkar inte en ultraliberal livsstil. Skillnaden mellan dig och mig är att jag inte tror att en konservativ syn är lösningen heller. Särskilt inte som många av sexualförövarna kommer från just konservativa kulturer.

Uppenbarligen är dessa kulturer dåliga på att lära män att behandla kvinnor jämlikt och med respekt. Jag skulle inte heller acceptera om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring, däremot om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring, eller om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring. Det finns inte heller på kartan att jag skulle försöka hindra mitt barn från att ha sex före äktenskapet.

Precis som Sinderella skriver, finns hos sunda föräldrar en naturlig instinkt att vilja skydda sina barn. Problemet är att det i hederskulturer går till överdrift samt nästan uteslutande verkar handla om döttrarna och deras sexualitet.

Jag vill inte att min dotter ska umgås med vilka som helst eller ta vilka risker som helst. Men det vill jag inte att min son ska göra heller. Jag vill inte att någon av dem ska bli sexuellt utnyttjad, eller supa sig redlös, eller börja knarka, eller dras in i kriminalitet.

Det vill ingen "liberal" förälder jag känner. Även söner kan komma hem påverkade, eller med könssjukdomar, eller indragna i otrevligheter. Och konservativa kulturer verkar betydligt sämre på att skydda sina söner än sina döttrar från sådant. Varför är annars överrepresentationen när det gäller vissa brott så stor?

Som Fredriktomte är inne på, angående förövarnas kulturella bakgrund. Om vi vänder på det - varför "tillåter" föräldrar med konservativa värderingar sina tonårssöner att hänga på fester med påverkade tjejer? Ofta är ju även killarna påverkade eller har andra problem. Med risk för att det redan har blivit sagt, men s. Finns inget "barnperspektiv" i hederskultur. Nej det har du helt rätt i.

Det finns däremot säkert föräldrar som aktivt utövar hederskultur som TROR att det gör det bästa för sina barn, men det är ett sidospår. Skydda inte din dotter. Att vilja skydda sina barn, oavsett kön på dem är som sagt självklart för alla normala föräldrar och därför drar jag självklart slutsatsen att det är för att hon själv inte har några barn hon formulerar sig så. Att vilja skydda sina barn innebär däremot inte att man automatiskt vill "skydda" sina byxmyndiga tonåringar från att ha frivilligt, ömsesidigt sex med något så när jämnåriga personer.

Inte heller innebär det att man måste vara extremt överbeskyddande och försöka förbjuda sina tonåringar så gott det nu går att träffa vänner på kvällstid, gå på fest eller disco och överhuvudtaget ha ett normalt socialt liv. Att skydda sina barn kan för en normal förälder t. Det kan också innebära att inte bjuda sina omyndiga tonåringar på alkohol i hemmet och att inte köpa ut alkohol till omyndiga tonåringar.

För att ta några enkla exempel. Att vilja skydda sina barn kan också innebära att man uppmanar sin dotter att gå en kurs i feministiskt självförsvar.

Men eftersom också unga män löper stor risk att drabbas av mäns våld, kanske främst i det offentliga rummet kan "skydda sina barn" också innebära att uppmana en son att lära sig självförsvar i någon form. För mig är det självklart att förmedla till barnen att våld i de flesta fall bara skapar och inte löser problem samt att konflikter ska lösas med ord eller med att retirera beroende på kontext förstås och inte med slag, sparkar och tillhyggen.

Men att kunna tillämpa den lagstadgade nödvärnsrätten om så skulle behövas någon gång är en helt annan sak. Det är inte jag som förespråkar det. Det är den liberala modellen som innebär det. Jag tycker inte att media framställt det som att hälla bensin var något som beskrev de flesta av de fallen. Jag fick i alla fall inte det intrycket när jag läste. Alla människor tar givetvis mer illa upp om det är någon ur ens egen krets som blir utsatt.

Hade du inte varit mer känslomässigt berörd om det var din syster, dotter eller nära väninna som blev utsatt? Givetvis ansåg majoriteten sicilianare att det inte var okej att våldta kvinnor från andra grupper. Precis som jag inte tror att majoriteten britter med pakistansk bakgrund anser det. De domar jag sett från UK så har offren nästan uteslutande varit vita tjejer. I några fall har de varit sikher och i vissa andra fall framförallt från London har offren varit afro-karibiska tjejer.

Att utgå ifrån att det är sannolikt att pakistanska flickor är lika utsatta om inte ännu mer utsatta anser jag därför att det inte finns fog för. One of the local Pakistani women's groups described how Pakistani-heritage girls were targeted by taxi drivers and on occasion by older men lying in wait outside school gates at dinner times and after school.

They also cited cases in Rotherham where Pakistani landlords had befriended Pakistani women and girls on their own for purposes of sex, then passed on their name to other men who had then contacted them for sex.

The women and girls feared reporting such incidents to the Police because it would affect their future marriage prospects. It highlighted that Asian girls were being sexually exploited where authorities were failing to identify or support them. They were most vulnerable to men from their own communities who manipulated cultural norms to prevent them from reporting their abuse.

It described how this abuse was being carried out. The victim was being passed around and prostituted amongst many other men. Our research also showed that complex grooming ‘hierarchies’ were at play. The physical abuse included oral, anal and vaginal rape; role play; insertion of objects into the vagina; severe beatings; burning with cigarettes; tying down; enacting rape that included ripping clothes off and sexual activity over the webcam.

The Deputy Children's Commissioner’s report reached a similar conclusion to the Muslim Women's Network research, stating 'one of these myths was that only white girls are victims of sexual exploitation by Asian or Muslim males, as if these men only abuse outside of their own community, driven by hatred and contempt for white females.

This belief flies in the face of evidence that shows that those who violate children are most likely to target those who are closest to them and most easily accessible.

Både i studier och i den mediala debatten har det framkommit att pakistanska tjejer får en mer strikt och traditionell uppfostran vilket minskar möjligheterna för att de hamnar i en sådan situation som de vita tjejerna i Rotherham springa runt ute sent och supa och hänga med äldre män , samt att de är mer skyddade varför skulle annars ligan söka upp just utsatta tjejer?

Att pakistanska flickor skulle vara extra utsatta på grund av gärningsmän inifrån deras grupp rimmar illa med ditt påstående att det skulle vara mot framförallt andra gruppers kvinnor som våldtäkt och sexuellt utnyttjande anses okej. Jag menar att det finns ett samband mellan att sådana övergrepp än så länge endast är hypotetiska och att sådana hypotetiska övergrepp hade straffats hårdare utom-rättsligt.

Som jag visade i inlägg 28 med kosackerna så är syftet med hederskulturen inte bara att straffa utan också att avskräcka. Arabiska kvinnor ägnar sig i mindre utsträckning åt det riskbeteende som flickorna i Rotherham ägnade sig åt eller den svenska kvinnan i Mariannelund. Målsägande i Tensta-fallet var helt eller delvis av thailändsk härkomst. Alltså ej Mellanöstern med omnejd.

Jag tror inte kyskhetskulturer är orsak till gruppvåldtäkter. Jag kan ta ett exempel. Svarta amerikaner har ingen kyskhetskultur. Sexistiska kulturer ökar risken för sexbrott och våld mot kvinnor öht.

Där ingår kyskhetskulturer, men inte enbart. Och efter vad jag har hört, är den afroamerikanska kulturen i USA ganska sexistisk, även om den inte är en kyskhetskultur. Om det ens är vanligare att svarta amerikaner våldtar än att vita gör det, men jag kan tänka mig det pga av den gängkultur som råder där.

Alternativt åker de bara fast oftare. Nu kan man förstås hävda att alla samhällen är mer eller mindre sexistiska och kvinnofientliga. Men då gäller ju fortfarande: Ju mindre av sånt, desto mindre benägna är män att våldta eller misshandla kvinnor. Ju mer av sånt, desto fler förövare.

Detta syns tydligt i statistiken. När det gäller män från hederskulturer, tror jag inte nödvändigtvis att det anses okej att våldta "fiendekvinnor". Vad som däremot utmärker dessa män är ju att kvinnor som inte beter sig som man enligt den kulturen "ska" bete sig, anses vara lovligt byte. Därav synen på västerländska kvinnor som "horor", men även kvinnor ur den egna gruppen som lever västerländskt, eller låter sig luras av männens grooming t ex som i Rotherhamfallet.

Det finns ingen kultur, inget samhälle i världen mig veterligen som är helt sexualliberalt. Även i Sverige finns det normer som föreskriver kyskhet och återhållsamhet i vissa situationer. Så, de svarta i USA har kanske inte samma extrema kyskhetskultur som du kan hitta i delar av Mellanöstern, Afrika och Asien t.

Jag säger inte emot det du säger om sexistiska kulturer, men i princip alla kulturer är sexistiska eller i vart behandlar man olika utifrån kön ifråga om synen på sexuell utlevnad. Vad gäller våldtäkten av fiendekvinnor så skrev jag ju också det, att det inte behöver stavas acceptans eller uppmuntran, utan att det också kan handla om att man bara inte ser det som lika illa.

Jag tror inte heller att kvinnor som i sådana kulturer lever i enlighet med kulturens normer går säkra bara för den sakens skull. Jag påstår inte att USA och Skandinavien delar samma kristna kulturella arv eller rakt igenom samma kulturella arv överhuvudtaget. Jag kunde varit tydligare med det. Jag brukar själv ofta reagera när folk slarvigt klumpar ihop USA och Sverige med uttryck som "vår västerländska kultur" och liknande. Men just uttrycket "ladda bössan" om tonårsdöttrar har Skandinavien och USA gemensamt och ja, det är mycket troligare att det uppstod i USA än i Skandinavien.

Att jag påpekade att Sverige är ett protestantiskt lutherskt kristet land kulturellt sett var i samband med att Rodríguez påpekat att synsättet att "promiskuösa unga killar är svin som utnyttjar och lurar tjejer hur ömsesidigt sexet än är" samt rädslan för att tonårstjejer son har sex ska bli känslomässigt sårade , en oro som inte existerar på samma sätt när det gäller tonårskillar varett Svenne Banan-fenomen.

Min reflektion om Sveriges kulturellt kristna arv handlade alltså främst om DEN mentaliteten, inte om uttrycket "ladda bössan" Att det synsättet inte tycks vara lika vanligt i katolska och ortodoxt kristna länder kan säkert bero mycket på att det finns och har funnits stora skillnader i synen på kvinnlig sexualitet i olika grenar av kristendomen.

Det står jag fast vid. Det är mycket möjligt att hederstänkande kring döttrars sexualitet generellt är mycket vanligare och starkare i syd och centraleuropa men JUST DEN sortens hederstänkande som handlar om att man är livrädd för att döttrar till skillnad från söner ska bli känslomässigt sårade och att de per automatik blir "utnyttjade" och "lurade" när de har frivilligt sex med jämnåriga tror jag inte alls är lika utberett där som i Skandinavien.

Visserligen är Skandinavien generellt sett mer feministiskt och jämställt än syd och centraleuropa , men att unga tjejer har en egen sexualitet och kan vara lika kåta som killar är och har ofta varit betydligt mer självklart i syd och centraleuropa än i Skandinavien. Och med det säger jag inte att unga tjejer alltid tillåtits leva ut sin sexualitet mer i dessa länder, bara att det på ett annat sätt varit självklart att den finns. Eeeh, jag ser det inte som ett dugg konstigt att ett uttryck sprider sig från USA till Skandinavien.

Även om jag inte gillar när man reflexmässigt klumpar ihop Skandinavien och ibland hela Europa under begreppet "väst" eller "västvärlden" så är det trots allt så att Skandinavien är väldigt influerat av USA både när det gäller uttryck som ibland översätts och ibland inte och mycket annat.

Järnridån som klöv Europa i många år är säkert ett skäl till det. Att engelskakunskaperna generellt sett är betydligt lägre i Centraleuropa mycket som en följd av just järnridån är ett annat skäl. Ju mer man behärskar ett språk, ju mer naturligt blir det ju att låna uttryck från språket i fråga. Att Centraleuropa till större del än Skandinavien är katolskt el ortodoxt och inte protestantiskt kristet vilket du ju själv har skrivit att USA till stor del är kan vara ett tredje skäl.

Som jag tidigare har skrivit så tror jag dessutom att just synen på att kåta promiskuösa tonårskillar är svin som utnyttjar och känslomässigt sårar tjejer de har sex med är vanligare i Skandinavien JUST FÖR att Skandinavien kommit längre när det gäller feminism och jämställdhet än övriga Europa. Med det menar jag inte att synsättet är feministiskt för det tycker jag absolut inte.

Däremot är det inte otroligt att synsättet legitimeras genom någon sorts förvrängd uppfattning om vad feminism handlar om, i någon slags välmenande pseudofeminism. Inte att en stor del av svenskarna idag ordagrant tror att kvinnor inte har en egen sexualitet alls. I min biologibok från sent 80 eller tidigt tal står det: Generellt sett skiljer sig kvinnors och mäns sexualitet åt. En man blir oftast upphetsad av att t.

En kvinna blir oftast upphetsad av att bli smekt av en man. Det tycker jag är ett bra exempel på en föreställning om att kvinnor inte kan bli kåta av sig själva, av ingenting eller av egna fantasier eller av visuella intryck.

En man måste förföra henne för att hon ska bli kåt. I länder som är mer präglade av andra delar av kristendomen, eller av islam är det ofta tänkbart på ett helt annat sätt att en kvinna kan förföra en man. Med det menar jag förstås inte att majoriteten av svenskarna bokstavligen tycker att alla som inte arbetar, oavsett orsak borde svälta ihjäl.

De allra flesta svenskar kan trots allt tänka sig någon form av socialbidrag eller åtminstone härbärgen eller soppkök som finansieras via skattsedeln. Men att folket i demokratiska val röstar för att ett parti som tvingat svårt cancersjuka människor att anmäla sig på arbetsförmedlingen ska fortsätta regera i fyra år till tror jag till en viss del kan bero på den gamla lutheranska föreställningen om att den som inte arbetar ska inte heller äta.

Dock tror jag inte att det är det enda, eller ens det största skälet till att moderaterna blev omvalda. Vad jag försöker säga är att det kulturellt kristna arvet påverkar även människor i ett sekulariserat land, och att påverka inte alltid innebär att personerna i fråga helt och fullt, bokstavligt tror på vissa religösa uttryck eller uppmaningar.

Ja, men om det uppstod i USA snarare än i Skandinavien, hur kom det då hit? Vad jag försöker komma fram till är att jag inte tror att det är ett fenomen issolerat för USA och Skandinavien för det låter i mina öron osannolikt att värderingen skulle uppstått i USA och Skandinavien oberoende av varandra , vilket betyder att källan sannolikt är densamma. Och såvida det inte är Skandinavien som påverkat USA eller tvärtom vilket jag också finner osannolikt , så är det troligt att det finns en gemensam nämnare i Europeisk kultur.

Därför blir jag skeptisk till påståendet att detta är en värdering man inte skulle återfinna på kontinenten. Men det kanske är en fördom iofs. Sista biten på en mening i ovan inlägg föll bort: Att tjejer snackar om att de vill ha en kille som är snäll, har fin personlighet och liknande är mycket vanligare bland nordiska tjejer då det anses lite mer fult att vara sexuell och värdera män sexuellt.

Det är en mycket bra poäng du tar upp. Att det är skillnad på kristendom och kristendom. Jag delar din syn att protestantismen har ett arv att vara den mer sexualfientliga grenen av kristendom. Det är ingen slump att just protestantismen gav upphov till puritanismen. På samma sätt har också kapitalismen rötter i protestantismen. Sexualiteten har en mer självklar plats i andra grenar av kristendomen, både för kvinnor och män.

Det kanske kan vara en anledning till att människor i katolska länder ofta ses som mer sexuella av människor i protestantiska länder? Jag tänker på stereotyper som "latino lover" eller att sydeuropeiska och latinamerikanska kvinnor uppfattas som eldiga och sensuella. Med tanke på att Europa har så många väldigt olika kulturer så behöver det inte handla om en gemensam nämnare i alla europeiska kulturer. Väldigt grovt brukar jag dela in Europa i tre större kulturgrupper: En nordvästlig grupp präglad av germanska språk och protestantisk kristendom anglosaxiska länder i andra världsdelar som USA, Kanada och Australien hamnar också i denna grupp.

En sydlig grupp präglad av romanska språk och katolicism. En östlig grupp präglad av slaviska språk och ortodox kristendom. Att kvinnan är en sexuell varelse är mer accepterat i Sydeuropa. Jag tror du blandar ihop med att kvinnor i Sydeuropa har färre sexpartners än kvinnor i Nordeuropa.

Vill man ha ett one night stand är det så klart enklare med en svensk tjej än tjejer i många sydeuropeiska länder. Men att kvinnor bara söker djup kärlek tror jag inte på. Att tjejer snackar om att de vill ha en kille som är snäll, har fin personlighet och liknande är mycket vanligare bland nordiska tjejer då det anses lite mer fult.

I Sydeuropa men också i Mellanöstern är det både mer självklart och accepterat att en kvinna söker mer sexuella egenskaper i en man, exempelvis att han ska vara snygg. Minns jag inte fel så var det väl just i Saudiarabien det kanske strängaste muslimska landet som en man nekades inträde för att han var alldeles för snygg så att alla saudiska kvinnor skulle bli jättekåta.

Nja, sanning är väl snarare att protestantismen, när den uppstod, helt enkelt var mer religiös än katolicismen. Protestanter i USA är ofta mer religiösa än katoliker, men protestanter i Norden är ofta mindre relgiösa än katoliker. Samtidigt som Östeuropa fått ta över en ganska så amerikaniserad ekonomisk politik, som inte pushats på oss skandinaver på samma sätt tvärtom har skandinavisk ekonomisk politik skiljt sig väldigt kraftigt från den amerikanska, någonting som gör att man kanske kan ifrågasätta hur stor roll den amerikanska influensen verkligen haft.

Visst, men man kan också invända att Sverige och Skandinavien men särskilt Sverige är extremt ateistiskt, medan USA är väldigt religiöst, och Östeuropa ligger någonstans mitt emellan. Jag tror att skillnaden mellan kristen oavsett tillhörighet och ateist är större än skillnaden mellan protestant och katolik eller ortodox.

Men det här går inte ihop med att Sverige under lång tid haft den mest generösa välfärdsstaten i världen, att vi haft ett av de största utlandsbistånden i världen liksom att vi tagit emot flest flyktingar per capita i världen med undantag från grannländer till de krisdrabbade länderna som helst enkelt inte haft något val.

Det är helt riktigt att man i många hederskulturer straffar en man som haft sex med "fel kvinna". Men då brukar det inte motiveras med att han sårat henne känslomässigt.

Istället brukar det t. Om det nu är så att feminister i kontinentaleuropa har en mer liberal syn på prostitution så har jag svårt att tro att det handlar om en annan syn på att kvinnor har en egen sexualitet. Prostitution handlar ytterst sällan om säljarens egen sexualitet, oavsett kön på säljaren. Om det gjorde det skulle man ju inte behöva blanda in pengar överhuvudtaget.

Jag kan tänka mig andra förklaringar, t. Att många inte ser någon annan utväg än att sälja sex innebär ju att det blir betydligt fler än i Sverige som delar erfarenheten av att sälja sex och det i sin tur kan innebära att det blivit mer normaliserat i länderna i fråga. För många är också de alternativ till att sälja sex man ser , som att lämna sina barn hos en släkting i bästa fall och ett barnhem i värsta fall för att åka utomlands och jobba ihop pengar ännu mindre lockande.

Jag har som sagt aldrig levt i ett katolskt eller ortodoxt land men både privat och i jobbet hört många personliga berättelser och reflektioner av kvinnor som vuxit upp i eller härstammar från katolska eller ortodoxa länder. Jag har hört det påstås att ”de konservativa försvarade ju ditt och datt då, men idag skulle väl inte du som konservativ tycka som dem? Poängen med konservatism, då som nu, är att vara en slags sista instans. En bromskloss i en bil kanske.

Man skulle ju undra vad som försiggår i skallen hos någon som sätter sig och kör en bil utan bromskloss och backspegel. Mycket i mänsklighetens historia må ha varit förtryckande, men det är också tack vare det förflutna vi har fått ärva de friheter och rättigheter som gör att vissa idag kan gå runt och klaga. Faran ligger i att om för många klagar, riskerar vi att korrodera de institutioner som skänker oss frihet.

Något blir bara ett etablerat faktum först de konservativa har körts över. Det beror på vad man menar med gammaldags sexualmoral. Personligen tycker jag att majoriteten av all porr innehåller otroligt mycket gammaldags sexualmoral, att kvinnor ska straffas för att de är kåta eller för att de överhuvudtaget har en sexualitet är ju ett genomgående och otroligt uttjatat tema i mainstreamporren.

Och att otroligt mycket av porren kommer från USA är ju ett faktum. Jag är inte säker på att det är främst på grund av inflytande från USA den ekonomiska situationen ser ut som den gör i många av länderna bakom f.

Jag tror att den enorma korruption vi ser sitter kvar som ett arv från den tiden även om den yttrar sig på ett lite annat sätt idag än då. Inte minst med tanke på att det sitter mängder av män som tidigare hade höga positioner inom partinomenklaturena eller underrättelsetjänsterna på många maktposter. För övrigt var det ju flera decennier sedan den i mitt tycke förhatliga nyliberala "jämviktsteorin" fick ordentligt fäste i Sverige. Så står man verkligen så långt ekonomiskt från USA?

Angående exemplet i biologiboken handlade det inte om att kvinnan klädde av sig inför mannen. Att klä av sig inför någon är ju en aktiv handling och visst, det kan mycket väl vara ett led i att förföra någon eller ett sätt att förföra någon. Exemplet handlade om att mannen ser en naken kvinna i sig, en kvinna som kanske inte ens är medveten om att han finns där eller rent av en naken kvinna på bild.

Jag har inte påstått att bli upphetsad av en naken kvinna är samma sak som "att bli kåt av sig själv". För mig är det för övrigt självklart att både män och kvinnor kan bli kåta både helt av sig själva och genom yttre intryck.

Men så var det inte för författarna till biologiboken och inte heller för de personer på skolan som tyckte att det här tydligen var en lämplig text att använda sig av i sexualundervisningen.

Det är för övrigt inte samma sak att bli kåt av yttre intryck som innebär att en annan person aktivt gör något, som i bokens exempel om kvinnan och att bli kåt av att en annan person bara finns där och kanske inte ens är medveten om ens egen närvaro, som i exemplet med mannen. För mig är det inga konstigheter alls med att både män och kvinnor kan reagera sexuellt på bägge typerna av intryck, men så var det som sagt inte för författarna.

Ja, ett exempel på en skillnad är ju att man inom lutheransk protestantisk kristendom och de länder som främst influerats av lutheransk protestantisk kristendom oftare sett sex INOM äktenskapet som " ett nödvändigt ont". Självklart kan den här skillnaden leva kvar än i dag.

Visserligen har man traditionellt sett inte pratat lika öppet om sex i Sydeuropa och Latinamerika som i Sverige , och gör det fortfarande inte i lika stor utsträckning, åtminstone inte i Latinamerika. Men den uppfattning jag fått är ändå att NÄR det väl var "tillåtet" att ha sex, d. Om vi pratar nutid så är det enligt min uppfattning i Sydeuropa och Latinamerika på ett helt annat sätt en självklarhet att heterosexuella kvinnor kan uppskatta män visuellt och njuta av att betrakta och utforska mäns kroppar.

Då menar jag hela kroppen, inte bara de delar som involveras i de direkta sexuella handlingarna. Och det i sin tur medför nog att kvinnorna i fråga inte i samma utsträckning som kvinnor i Skandinavien känner sig "löjliga" eller objektifierade när de försöker göra sig så sexiga som möjligt för mannen de ska ha sex med.

Eftersom de njuter lika mycket av mannen visuellt som han gör av dem och mannen anstränger sig lika mycket för att se sexig ut som de själva gör så kodar de inte "göra sig sexig för sin partner" som något kvinnoförnedrande på det sättet skandinaviska kvinnor för betydligt oftare. Det ska stå "gör" istället för "för" i sista meningen. Ja, "Blunda och tänk på England" är en traditionell protestantisk syn på sex och precis som du skriver har man i Sydeuropa och Latinamerika haft en mer sund och positiv syn på sex där bejakandet av sin lust anses bra och fint för båda könen.

För att återknyta till att män i protestantiska länder som ligger runt får stämpeln "svin" som lurar tjejer eftersom tjejer inte har en egen sexualitet. Skillnaden i synen på sex skulle ju kunna förklara varför man har en mer puritansk inställning i protestantiska länder som Sverige och USA när högt uppsatta personer har utomäktenskapliga affärer Bill Clinton kan säkert vittna om det medan det i många katolska länder inte är lika tabu.

I Frankrike säger man ibland något i stil med att en president utan älskarinnor inte är en riktig president. Att män inte måste täcka sin kropp på samma sätt som kvinnor är inget bevis på att kvinnor inte anses ha en lika stark sexualitet. För övrigt finns det i teokratiskt styrda islamiska stater också påbud om hur män ska klä sig. Även om det inte finns lagar just om att de ska täcka sin kropp finns det likväl lagar om hur de ska klä sig och se ut Tvärtom så finns det ett talesätt inom islam att Gud gav nio tiondelar av sexualiteten till kvinnan och en tiondel till mannen.

I flera teokratiskt styrda stater finns det också lagar om att kvinnan har rätt till skilsmässa om mannen vägrar ha sex med henne. Att de lagarna inte alls alltid tillämpas i praktiken och att det ofta ändå är mannen som i praktiken har hela beslutsrätten om huruvida det ska bli skilsmässa är en annan sak. Dessutom finns det i islamiska skrifter påbud om att det är mannens plikt att se till att kvinnan njuter MINST lika mycket som han av det sexuella samlivet.

Det är också mycket vanligt att iimamer och andra muslimska ledare predikar om just detta för männen. Att många män tar sig rätten till sex alltså våldtar sin hustru om han vill ha sex och inte hon,vilket ju knappast innebär någon njutning för den våldtagna parten är en annan sak. Att de islamistiska teokratiskt styrda staterna förmodligen är de mest kvinnoförtryckande länderna i världen är inget jag invänder mot.

Men det innebär inte att man inom islam generellt inte erkänner att kvinnor har en egen sexualitet. Det innebär naturligtvis inte heller att alla enskilda kvinnor har sämre sexliv än vad kvinnor i t. Islam generellt förbjuder inte kvinnor att ta för sig sexuellt och leva ut sin lust inom äktenskapet.

Du skulle bara veta hur frispråkiga muslimska kvinnor kan vara i sammanhang där det enbart är kvinnor närvarande! Att alla stora världsreligioner använts till att förtrycka kvinnor och begränsa deras frihet innebär verkligen inte att det alltid motiverats på samma sätt.

Grovhugget och kortfattat kan man generalisera så här: Traditionell syn inom islam: Kvinnan ÄR sin sexualitet. Traditionell syn inom lutheransk protestantisk kristendom: Kvinnan HAR ingen egen sexualitet. Naturligtvis är inget av de här synsätten positivt, feministiskt eller kvinnovänligt.

Självklart är ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, betydligt bättre än ett samhälle där kvinnans sexualitet inte erkänns. Men ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, är inte mycket värt om hon inte tillåts utöva den.

Många högt uppsatta män har älskarinnor ja. Hur många kvinnor i dessa kulturer, tillåts ha älskare utan att få hor-stämpel? På sätt och vis har protestantismen varit både mer puritansk och spartansk än katolicismen, det håller jag med om. Sverige har däremot aldrig varit särskilt puritanskt. Vissa grupper har varit det, och är fortfarande. Men generellt är vi kända som ett öppet och tolerant land när det gäller både sex och nakenhet, trots att protestantismen länge har varit den största religionen här.

Det betyder inte att alla svenskar "knullar runt" de flesta gör det inte och utlandets bild av "kåta blondiner" är ofta överdriven. Men den har ett korn av sanning, särskilt jämfört med mer konservativa samhällen, där kvinnor antingen inte tillåts utöva sin sexualitet alls, eller bara inom äktenskapet.

Sen verkar det som att islam och judendom aldrig har präglats av den sexualfientlighet som präglade kristendomen från medeltid t om tal. I islam och judendom har sex I SIG aldrig varit en synd vad jag vet, "bara" sex utanför äktenskapet särskilt för kvinnor då.

Det var väl grundtanken inom kristendomen från början också? Jag tycker inte man kan beskriva skillnaderna mellan protestantismen och katolicismen som att den ena är mer religiös än den andra. Amerikanska protestanter är ofta mer religiösa än amerikanska katoliker. Dock ej mer religiösa än exempelvis latinamerikanska och afrikanska katoliker.

Den nyliberala politiken i Östeuropa berodde inte på att Östeuropa stod kulturellt nära USA utan att länderna var i spillror och saknade fungerande demokrati.

Även svensk politik är influerad av amerikanska ekonomiska teorier. Exempelvis den så kallade Chicagoskolan Milton Friedman och gänget som fick fäste i Sverige på talet. Finns en intressant SVT-dokumenter om det som heter Novemberrevolitionen. Uppladdad i sex delar på Youtube:.

Jag tror de flesta svenskar känner mer samhörighet kulturellt med USA än med ortodoxa östeuropeiska länder, även fast USA är mer religiöst än många östeuropeiska länder. Sverige har både vänster-drag och höger-drag. Sverige är också väldigt extrem-liberalt i sin politik jämfört med andra länder när det gäller vinster i välfärden. Sverige är väl också det land i den utvecklade världen där klyftorna växer snabbast?

Sveriges höger-regering verkar alltså vara mycket mer höger än andra länders höger-regeringar. Den "sexuella revolutionen" som ägde rum i Sverige på 60 och talen tog ju naturligtvis avstamp i något den kraftigt protesterade mot. Och detta "något" kan ju till åtminstone till viss del vara den lutheranska synen på sex som genomsyrade Sverige långt in på talet. Det var väl främst i samband med och efter "den sexuella revolutionen" Sverige fick rykte om sig att vara ett "lössläppt" och "frigjort" land?

Sedan är det en annan femma att den sexuella revolutionen inte alls bara var av godo. Geijers sexualbrottsutredning på talet är väl det tydligaste och grövsta exemplet. Att barnporr var fullt lagligt att producera och sälja i Sverige fram till är ett annat bra exempel. Att det som den ena parten betraktar som sex mycket väl kan upplevas och enligt juridiken också vara våldtäkt, övergrepp eller något man är tvungen att göra för att överleva av den andra parten var ett faktum många var totalt förblindade för under och i efterdyningarna av "den sexuella revolutionen".

Men självklart betydde det mycket att Sverige fick fri abort, bättre tillgång till säkra preventivmedel, större tolerans för samboförhållanden och att stigmatiseringen av barn födda utanför äktenskapet drastiskt. Och det var ju inte heller så att det inte fanns en viss acceptans för t. Jag tänker nu på alla de barn som nu fått skadestånd för b. Självklart måste myndigheter och politiker ofta ha vetat eller åtminstone anat vad många av de tvångsomhändertagna barnen utsattes för.

Långt in på talet menade jag. Bäst att påpeka det för att undvika missförstånd. De flesta som säljer sex upplever inte vare sig sexuell upphetsning eller sexuell njutning under sitt "arbete".

Och det har inte det minsta med moralism kring sexualitet att göra. De allra flesta människor fylls av vämjelse och avsmak vid tanken på att slicka upp en spottloska från marken. Samtidigt som de flesta av oss flera gånger i livet helt frivilligt sväljer en annan människas saliv i samband med djupa tungkyssar.

Varför tycker de flesta av oss att det första är äckligt och det andra inte? Jo, helt enkelt för att när vi tungkysser någon djupt så är det för det mesta så att vi känner åtrå till personen i fråga. Åtrån är så stark att den får oss att "glömma" att vi egentligen tycker att det är oerhört äckligt att svälja en annan människas saliv.

Inte alltid nödvändigtvis en känsla av att vi här och nu vill gifta oss med personen vi kysser. När vi utför sexuella handlingar med en annan människa kommer vi ofta i kontakt med ännu fler kroppsvätskor och kroppsavsöndringar.

Jag tänker vara lite finkänslig här och inte räkna upp alla kroppsvätskor och kroppsavsöndringar människor ofta får in i kroppen eller på huden i samband med några av de vanligaste sexuella handlingarna. Men de flesta av oss skulle tycka att det var oerhört äckligt att ha samma närkontakt med alla dessa kroppsvätskor i de flesta andra sammanhang.

När vi har frivilligt sex bryr dig de flesta av oss dock inte om det i någon större utsträckning, och de som ändå upplever obehag gör det för det mesta inte alls i samma grad som om de skulle interagera med samma kroppsvätskor i ett annat sammanhang. Jo, för att vi åtrår personen i fråga. Åtrån eliminerar de äckelkänslor vi annars hade haft. Vid sexköp existerar normalt ingen åtrå alls från sexsäljarens håll. Därför blir det mentalt tärande att sälja sex. Inte på grund av moralism kring sexualitet.

Om det är moralism att påstå att människor överlag inte mår bra av att flera gånger om dagen, dag efter dag utföra sexuella handlingar med människa efter människa de inte åtrår, ja då är det också moralism att påstå att människor överlag mår dåligt av att slicka upp spottloskor från gatan. Sedan finns det förstås sammanhang där människor utan att må dåligt interagerar med många av de kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som ofta förekommer i samband med sexuella handlingar.

Självklart har detta ingenting med åtrå att göra. Istället är det här andra starka känslor som eminenerar det äckel man annars skulle känna av att slicka i sig barnets saliv. Beskyddarinstinkt och omvårdnadsinstinkt tillexempel. Dessutom finns det ofta ett rationellt skäl till att man måste interagera med alla dessa kroppsvätskor, skäl som ofta är betydligt starkare än " det vore härligt att få komma i din mun" eller " smaka på din menstruation" eller "penetrera dig analt".

I BÄSTA fall lyckas personer som säljer sex anlägga en liknande attityd som den som vårdpersonal har och se all interaktion med kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som något som helt enkelt hör till "jobbet". Då är det ju knappast tal om någon upphetsning eller njutning. Men även i de fallen kan det för personen som säljer sex leda till problem med det egna sexlivet, eller i relationen till den egna kroppen. I många, många andra fall lyckas sexsäljaren aldrig helt övervinna det äckel jag pratar om.

Då kan alkohol eller andra droger tjäna som en ångestdämpande som gör äckelkänslorna lite mer uthärdliga. Varför tror du att så många sexsäljare missbrukar? Sedan har vi säkert en liten liten andel sexsäljare som upplever njutning och upphetsning när de "jobbar". Förmodligen främst de som kallar sig escorter, har ett fåtal stamkunder som personkemin stämmer bra med och jobbar i "lyxiga" miljöer.

Men det går knappast att enbart från den gruppen dra en slutsats om att "många sexsäljare upplever sexuell njutning och upphetsning när de jobbar". En liberal syn på sex är generellt av godo.

Den extrema sexliberalism som präglade talet var däremot inte av godo, det håller jag med om. Dock är övergrepp minst lika vanliga i konservativa kulturer som i liberala, de är bara mindre synliga där. Mycket tyder på att de t om är vanligare i konservativa samhällen, vilket bland annat speglar sig i överrepresentationen av förövare med rötter i sådana samhällen.

Angående "sexjobb", kan ju gilla att ha sex det finns ju många sätt att ha sex på utan att nödvändigtvis uppleva sexuell njutning själv. Man kan också trivas med att se en annan människa njuta eller göra en annan person glad, erfarnare, whatever. Jag har funderat mycket på detta och kommit fram till att det inte finns något som säger att man inte skulle kunna trivas som sexarbetare, även om man inte njuter själv varje gång. Många yrken är slitsamma och man "ger" av sig själv - kanske till andra människor - dagarna i ända.

Medan många som säljer sexuella tjänster har kanske några kunder i veckan eller några i månaden. MEN den stora merparten av världens prostituerade, är naturligtvis utsatta och vill egentligen inte vara där. För de flesta är prostitution en sista utväg. Det är också stor skillnad på att jobba som "eskort" för att man trivs med det, välja vilka kunder man vill ha och vilka tjänster man vill sälja osv, och att gå på gatan eller jobba på en bordell där man kanske inte får styra själv ens behålla pengarna själv samt förväntas stå till förfogande för nästan vilken kund som än dyker upp.

Det finns också en potentiell "kvinnofälla" i att inte fokusera på sin egen njutning, eller se sex som något man "ger" någon annan. Det behöver alls inte vara fel i en frivilligt vald relation. Många män slår nästan knut på sig själva för att få kvinnan att njuta och glömmer ibland sin egen njutning, vilket inte heller är bra. Det gäller att hitta en bra balans, men generellt bör både kvinnor och män uppfostras till att ta ansvar för sin egen njutning och att sex aldrig är en "plikt" eller något man behöver ställa upp på.

Att man har "rätt" att njuta, men däremot aldrig kan kräva att någon annan ska tillfredsställa en. Om vissa sedan vill sälja olika typer av sextjänster för att de trivs med det så fine. Sen handlar sex inte bara om kroppsvätskor. Den fysiska närheten till en annan människa som man inte själv har valt att vara nära åtrå eller ej är nog minst lika jobbig för de som utsätts för övergrepp eller hamnar i tvingande situationer.

Och många inom vården hanterar mer kroppsvätskor än vad sexsäljare gör blod, urin mm , skillnaden är att de inte är fysiskt nära sina patienter eller brukare på samma sätt, de använder ofta handskar och det hela sker inte i en sexuell situation. I det avseendet är det stor skillnad på sex och omvårdnad, men det har inte så mycket med kroppsvätskor att göra. Angående din första mening: Självklart kan man det. Men det är en helt annan sak om du åtrår personen, vilket sexsäljare i de flesta fall inte alls gör.

Det är inget fel i sig med att utföra "enkelriktade" sexuella handlingar, t. Åtrår personerna varandra förekommer ju inte det äckel jag beskrivit. Jag håller med dig om ditt första stycke. Jag gillar inte heller synen på att mannen måste vara den aktiva parten som "fixar" en eller flera orgasmer åt kvinnan, medans det är "underförstått" att själv kommer han självklart få orgasm hur passiv kvinnan än är.

Men vad har det här med sexköp att göra? För att ens få orgasm tillsammans med någon annan är det för det mesta en förutsättning att dels vara sexuellt upphetsad, dels känna åtrå, d.

Under ett sexköp är säljaren oftast vare sig sexuellt upphetsad eller känner åtrå till sexköparen. Nej, det är inte bara kroppsvätskorna i sig utan också saker som att känna "doften" av personens andedräkt, känna personens svettlukt, höra personen stöna som bidrar till äcklet som uppstår när du är så pass fysiskt nära och utför så intima handlingar med en person du inte åtrår det minsta.

Jag menade inte att det har med sexköp att göra. Jag reagerade på att mitt eget inlägg - att vilja ge utan att få - kunde tolkas som att jag förespråkar något slags välgörenhetssex. Det gör jag inte, tvärtom tror jag att en sådan syn är skadlig. Fortfarande behöver tyvärr flickor och kvinnor lära sig att de har rätt till sina egna kroppar och sin egen sexualitet, samt att känna njutning. Men också ta ansvar för sin egen njutning, inte lägga det på mannen. Men enligt mig utesluter inte det att någon kan erbjuda sexuella tjänster och trivas med det.

Även om jag är övertygad om att de flesta frivilliga "eskorter" ofta är attraherade av sina kunder många har säkert stamkunder eller tar inte vilka kunder som helst eller i alla fall inte finner dem direkt avtändande. Det är ju en glidande skala, det är också stor skillnad på att runka av någon med kondom och att ha samlag med någon t ex. Ditt exempel med att slicka upp en främlings spott, är dock mycket träffande att använda mot dem som jämför prostitution med vilket arbete som helst.

Att det av naturliga skäl är mycket, mycket mer integritetskränkande att "tvingas" suga av någon eller ligga med någon, än att "tvingas" städa en toalett eller lyssna på någons problem. Jag tycker det är en oroväckande tendens att svenska medier och nu pratar jag inte om skvallerpressen utan om tidningar som av många betraktats som åtminstone något så när respektabla på senare år har börjat skriva öppet om kända personers otrohet på ett sätt som hade varit otänkbart för bara något decennium sedan.

Dessutom betraktas otroheten av ledarskribenter! Så mycket för att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, liksom. Självklart har det ett allmänintresse om kungen utsatt sig för säkerhetsrisker. Har han godkänt Lettströms agerande är också det anmärkningsvärt och traditionen med kaffeflickorna ligger oroväckande nära gränsen för sexköp.

Men även det faktum att han haft ett utomäktenskapligt förhållande med Camilla Henemark presenterades av någon outgrundlig anledning som "grävande journalistik" och betraktades som något han av någon outgrundlig anledning skulle stå till svars för.

Jag fattade aldrig riktigt varför. Sverige har anammat den här moraliserande slaskjournalistiken från USA eller England och det är djupt tragiskt. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om vi om ytterligare tio år kan se löpsedlar om att kommunalrådet i Skövde eller Gävle minsann varit otrogen och "ställs till svars" inne i tidningen.

Tyvärr tror jag att många dom hyllade kungaboken rätt av inte inser det utan blev helt förblindade av sin förhoppning om att alla avslöjanden skulle öka chanserna att byta statsskick i Sverige.

Ja, jag håller med dig om att synen på att mannen ska "fixa" orgasmer åt kvinnan och dessutom åt sig själv, hur passiv kvinnan än är genomsyrar vår kultur ganska starkt och är problematisk. Jag tror att det har väldigt mycket med att göra att det ses som det "normala" att mannen ska vara den aktiva och kvinnan den passiva i heterosexuell samvaro.

Om jag hade varit en heterosexuell man hade jag testat att göra precis samma sak som många kvinnor gör när de har helt frivilligt sex: Inte så mycket som ett socialt experiment med normer utan mest för att jag helt enkelt tycker att det vore skittråkigt att ha ett sexliv där jag alltid förväntades vara den aktiva, som dessutom har hela ansvaret för såväl hennes som min orgasm. Jag vill helt enkelt inte ha ett sexliv som bygger på den rollfördelningen oavsett vilken av rollerna jag permanent skulle ha.

Dessutom skulle jag tycka det var avtändande och trist om min partner inte tydligt visar att den vill ha sex lika mycket som jag vill, utan bara ligger helt passiv och väntar på att det ska hända saker.

Visst kan det vara trevligt att vi enstaka sextillfällen "vara den passiva" eller "vara den aktiva", men som en etablerad ordning i ett regelbundet sexliv - Nej Tack. Men nu känner jag att vi kommit ganska långt bort från trådens egentliga ämne.

Det här är dock en intressant fråga som kanske rentav skulle förtjäna en egen tråd? Jag tycker att präster borde få gifta sig. Jag har inte i tråden förespråkat sådan kyskhetskultur som katolska präster lever efter.

Man kan omfatta idéer hämtade ur hederskultur utan att för dess skull drivas av en önskan om att upprätthålla familjens heder.

En mera relevant fråga är varför heder öht ska vara en faktor när det handlar om att skydda ett barn. Även om det inte finns lagar just om att de ska täcka sin kropp finns det likväl lagar om hur de ska klä sig och se ut. Tvärtom så finns det ett talesätt inom islam att Gud gav nio tiondelar av sexualiteten till kvinnan och en tiondel till mannen.

Problemet är väl också att betydligt fler idag, lever efter "traditionell islam", än efter "traditionell protestantisk kristendom". Det är möjligt att det historiskt fanns en mer positiv syn på sexualitet i den orientaliska muslimska kulturen, med kuttrande tillfredsställda fruar bakom slöjor och respektfulla äkta män som hade tid att tillfredsställa både dem och sitt harem om han hade något t ex om han var sultan eller kalif.

Medan protestantiska nordeuropéer satt i kalla äktenskap och sydde tyger till möbelben för att dessa inte skulle väcka några farliga lustar. Jag förstår att ovanstående är en bild som vissa gärna vill ha som motvikt till dagens syn och skillnad mellan olika religioner och kulturer, men likväl inser nog de flesta att den bara stämmer delvis med verkligheten, kanske inte alls. Dessutom är det inte så relevant idag. För det är inte i första hand protestantiska kvinnor som förväntas hålla på sig till äktenskapet, medan deras bröder etc ligger runt, det är inte i första hand protestantiska kvinnor som kallas "horor" om de begår sedlighetsbrott iaf sällan av män från sin egen kultur , det är inte i första hand protestantiska kvinnor som inte tillåts klä sig hur de vill eller själva välja livsstil.

Det är betydligt fler muslimska och ortodoxa kristna kvinnor som utsätts för ovanstående, än katolska och protestantiska. Det är bara en gradskillnad ja, men den är ganska stor. Milsvid i vissa fall. Öht verkar det inte spela så stor roll vilken religiös inriktning ett visst samhälle har präglats av, utan snarare hur sekulariserat det är, samt kulturell syn på kvinnligt och manligt, sex mm.

Ju mer sekulariserad och jämställd kultur, desto mindre skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas. Nej, för du verkar helt och hållet ha fastnat i någon slags ställningstagande om att eftersom "sex är fysiskt skönt" så är den enda anledningen till att alla människor inte har sex med vem som helst åtminstone inte med det kön man är attraherad av hur som helst, när som helst normer och ideal som hindrar människor och i synnerhet kvinnor.

Men så enkelt är det inte. För att överhuvud taget uppleva sex med en annan person som skönt måste de allra flesta människor för det första vara sexuellt upphetsade och för det andra känna åtrå till personen. Alltså en en gång, inte nödvändigtvis kärlek, inte nödvändigtvis förälskelse. Åtrå är något annat Det är oerhört vanligt att kvinnor inte upplever det minsta njutning eller upphetsning av att föra in en tampong i sin vagina då de menstruerar, men upplever det helt annorlunda om deras partner som de åtrår för in ett finger i dem när de har sex.

Trots att en vuxen människas finger ofta motsvarar en tampong i omfång är det alltså mycket vanligt att den ena situationen framkallar starka lustkänslor men inte den andra. Varför det, om det är så pass enkelt som att "sex är fysiskt skönt"? Eftersom jag aldrig har varit man vill jag inte uttala mig allt för mycket om hur män upplever sin sexualitet, men jag kan ändå säga så mycket som att jag aldrig har hört talas om någon man som automatiskt blir kåt varje , och då menar jag varje gång han drar tillbaka sin förhud för att rengöra sitt könsorgan i samband med den dagliga duschen eller badet.

Däremot tycks det vara mycket vanligt att män upplever lustkänslor om en kvinna de åtrår drar tillbaka deras förhud. Tror du verkligen att det har med moralism och prydhet att göra att kvinnor vanligtvis inte blir kåta när de sätter in en tampong?

Att erkänna att kropp och själ, eller kropp och hjärna om man så vill hänger ihop när det gäller sexuell lust och njutning har mycket lite eller ingenting med moralism att göra. Ja, precis som du är inne på vill jag just ge en motbild och nyansera det hela. Jag påstår absolut inte att alla muslimska kvinnor lever i något slags sexuellt paradis och jag påstår inte heller att du påstår att det är det jag menar. Det jag vill ha sagt är främst att lutheransk protestantisk kristendom har haft en betydligt mer negativ syn på sex INOM äktenskapet än många av de andra stora religionerna.

Såväl katolicismen som islam och judendom har haft en betydligt mer positiv syn på sex inom äktenskapet. Det betyder ju självklart inte att alla som lever eller genom historien har levt i samhällen , familjer eller kulturer där lutheransk protestantisk kristendom haft ett stort inflytande har haft kassa och värdelösa sexliv.

Inte heller att människor som levt i samhällen, familjer och kulturer där katolicism, islam och judendom haft ett stort inflytande haft fantastiska sexliv. Men det känns ju onekligen som att förutsättningarna för ett bra sexliv blir något bättre om man inte växt upp och matats med att sex är ett nödvändigt ont ÄVEN inom den enda arena där det är tillåtet, håller du inte med om det?

I sammanhanget tycker jag också det är viktigt att komma ihåg att i många av de medialt uppmärksammade fall där kvinnor hedersmördats var inte mördarna anhängare av någon av de stora världsreligionerna alls.

Nu påstår jag inte att du har hävdat det, men det verkar vara en allmänt spridd uppfattning i Sverige att Fadimes familj var muslimer. I själva verket var de kurdiska anhängare till zoroastrism, en jämförelsevis mycket liten religion som b. I många av de fall som handlar om rena tvångsäktenskap är det ett tvång för bägge parter och inte enbart för kvinnan.

Men det innebär ju inte att det inte förekommer att mannen är lika, eller rent av mer ovillig att ingå äktenskapet än kvinnan i en hel del fall. Inte tror jag att det i alla de fallen berodde på ofrivillig barnlöshet trots ett regelbundet samliv att arvingarna aldrig kom. Många skrönor och rykten finns om hur en adjutant eller stalledräng till sist fick "hjälpa till" handgripligen, antingen genom att instruera och kommendera makarna att genomföra en parningsakt eller genom att själv agera avelshingst Av två "onda ting" väljer jag självklart en kultur som åtminstone är positiv till sex inom äktenskapet, än en kultur som inte är positiv till sex alls.

Men det är inte så relevant idag, då det inte i första hand är protestanter som praktiserar förtryck och dubbelmoral på det sexuella området. Men inte heller bara muslimer, och absolut inte alla muslimer. Hedersbrott begås inte bara av muslimer, det är helt riktigt. Hederstänkande är vanligt även bland t ex ortodoxa kristna.

Sen ska man självklart komma ihåg att hedersmord är mycket ovanligt, och hedersvåld ganska ovanligt. Åtrå är något annat. Det är oerhört vanligt att kvinnor inte upplever det minsta njutning eller upphetsning av att föra in en tampong i sin vagina då de menstruerar, men upplever det helt annorlunda om deras partner som de åtrår för in ett finger i dem när de har sex. Jag förstår överhuvudtaget inte riktigt vad du pratar om, måste jag erkänna. Fördelar för bägge parter , eftersom man i de allra flesta fall inte kan veta vem av makarna som går bort först.

Varför skulle inte parternas egen sexualitet komma till uttryck i de här äktenskapen? Sexualiteten finns ju redan där, till att börja med. Den börjar inte utövas i samband med att ett äktenskap ingås. Parterna har ju ofta fått barn tillsammans.

Vad har förresten dina tjejkompisars preferenser när det gäller manliga partners med att de prostituerades egen sexualitet inte kommer till uttryck att göra? Som jag tolkar det du skriver handlar dina tjejkompisars preferenser för övrigt inte om vem de kan tänka sig att utöva sin sexualitet med, utan vilka de kan tänka sig att leva med. Du får rätta mig om jag misstolkat.

Jag har många killkompisar som aldrig skulle kunna tänka sig att leva med en tjej som går på försörjningsstöd socialbidrag. Däremot skulle många av dem säkert kunna tänka sig att utöva sin sexualitet med eller dejta en tjej som går på försörjningsstöd, om ömsesidig åtrå föreligger.

Mängder av människor av bägge könen har fler preferenser när det gäller vem de kan tänka sig att gifta sig med eller leva med än när det gäller vem de kan tänka sig att utöva sin sexualitet med. Är det verkligen något konstigt i sig? Så alla prostituerade är kvinnor? Jag pratar inte om tvångsäktenskap vilket jag skrev i Inte heller om de juridiska fördelarna i giftermålet i sig vad vore poängen med en sådan jämförelse?

Och vad gäller mina tjejkompisars preferenser så handlade det om förhållanden, ja, men det ingår ju normalt sett sexualitet i ett förhållande och ingen av de här tjejerna menade någonting annat än ett sedvanligt förhållande.

Vad jag menar här är att deras preferenser kan jämföras med prostitution. I praktiken innebär deras preferens att mannen de har ett sexuellt förhållande med ska ersätta dem ekonomiskt eller med kulturellt kapital för förhållandet. Och för att det inte ska bli missförstånd på den punkten igen: Självklart kan man byta kvinna mot man i min fråga ovan. Som sagt, det är ju inte den eventuella ekonomiska transaktionen som avgör om man är tänd på någon eller inte.

Eller om man gillar sexet eller inte. Tyvärr är det förmodligen så för de flesta prostituerade i världen. Det finns ju en anledning till att det i första hand är kvinnor som har det dåligt ställt som säljer sex, inte kvinnor som har det gott ställt.

Dvs det är en sista utväg och inget man gör för att man "gillar" det. Men det utesluter inte att det finns "eskorter" som förenar nytta med nöje. Att skydda sina barn är inte en idé hämtad ur hederskultur och det har naturligtvis ingen påstått.

Videos Dejting gratis - gratis internet dating Träffa singlar gratis dejting på nätet - massage sex gratis kontaktsidor Faktum. Sexställningar tips Gratis chatt utan registrering phun thai helsingborg Trollweb Solutions AB söker: Nya allén 11, Göteborg. Fleshlight - En av världens populäraste sexleksaker för män Fleshligt är en sexleksak som främst riktar sig till män. Numera finns det många olika och nya Fleshlight Fleshlight Girls är en serie Fleshlight där kända porrstjärnor har låtit avgjuta sina vaginor, munnar och anus.

Sverige tjejer - 0 comments. Perfekta trosor för många spänn.. Porrigt läckra stringtrosor i spets med öppen gren fram! Dessutom sitter där en kedja som både är sn..

Läckra stringtrosor med helt öppen gren i svart satin. Eskort - escort girl - Stockholms Största Bröst. En söt kurvig tjej är tillgänglig till er.

By stora bröst escort sexiga skor Rosa sidan eskort Sexiga Att spela Leksaker. Vår skobutik har ett brett sortiment med allt från trendiga svarta pumps till sköna sneakers och snygga. Skannas för typerna av de erotiska noveller moget stockholm escort service båstad porr mobilen sensuell massage goteborg. Sexiga skor real escort. Runka skönare escort i göteborg. Vanligtvis bra men har varit yr hela dagen Det var.

By runka skönare helt gratis Sex Nacka Hej jag har nyss fyllt 13 år och runkar By runka skönare tube xxx Flickor Nynäshamn.

Hjem Runka skönare se. Runka skönare svensk hårdporr - göteborg massage Dating. Byt ditt land och språk. Diskret dejtande för gifta och människor i förhållande. Victoria Milan är Sveriges 1 plats för utomäktenskapliga affärer, sexdejting och anonyma. Singlar, events, kultur och inspiration - dejting för nyfikna! Det finns drivor av mer traditionella dejtingsajter med hundratusentals användare — bara i Sverige.

Ovanpå det finns även de superheta apparna som utnyttjar våra smarta mobiler och dess teknik för att optimera dejtandet. Bara appen Tinder har i dag. Mogna gay daddy ger ung homosexuell en het handjob i sovrummet. Söta pojkarna bög porrfilm tittar på nätet snapchat Kolla in den organisationsenhet. Breda gay sex från resenärer män första gången Brasilianskt power- jäveln. Gratis gay porr filmer. Klicka på oss och njut av undrarna om gay sex videor!

De har åtagit sig om de män slösa pengar, de personer stockholms tjejer svenska amatorsexfilmer norrstig stockholm sex porrfilm gay glassvik och typ av relation, medan yngre män poäng du investera din. Sexiga underkläder rea eskort varberg - lai.

Varbergs Stadshotell Asia Spa Halland. Knulla för pengar rea underkläder dem som öppet säljer sina polish escort eskort sweden vimle billig Sexiga underkläder rea free pron sex, Sex xxx massage i borås Thaimassage varberg sanna eskort vides.

Sexiga underkläder rea massage varberg, Diskret leverans Stockholm eskorter porr. Leave a comment Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Eskort varberg sexiga underkläder rea - porrfilm Gratis amatör sex thai massage varberg - escort Njuta på tre i.

By porn tube swedish grodan stockholm Eskort dalarna. Grodan stockholm massage sickla. Sex shop stockholm äldre. Letar du efter bekvämlighet, blondin sötnos Anastasia är djupt besviken på sin. Tennis tonåring kåt äldre Bruce ställen en söt kvinna som sitter bakom en sömnad.

Ung man njuter en kåta äldre kvinna. Snygga tjejer i sexiga underkläder free dating site in sweden By sweden dating sex filmer grattis Sex Piteå film grattis unga nakna kopparberg sex blak nurumassage piteå stockholm escort gratis dejting sidor hundviken meddelanden vissa inte Thaimassage Katalogen Kvarnsvedja Eskort domina match.

By rosa sidorna best. Rosa sidan stockholm escort kista - escort. Msn dejting match com sverige, dejta tjejer på nätet, dejtingsajter malmö. Dating, online thaimassage goteborg he gratis sex sidor bjärtrå Trenden flickor ovan. Siste innlegg Video o fotmassage malmö Fisk spa göteborg fri porr svenska er sensuell massage Free sex tub oljemassage skåne Freevideos thaimassage gärdet. Ser min rumpa snygg ut i de bästa dejtingsidan snygg rumpa Mina sex bästa och Inte.

Badoo dejting svensk hd porr - smile malmö Köp glasdildo till bästa. Escort tjejer gratis escort brudar porr amatörer porrfilm By escort tjejer gratis stockholm city escort svensk amatör xxx gratis amatör sex Svenska Porr Escort brudar porr amatörer, Massage.

Videos xxx escort i skåne - stockholms Vad se gratis sex kontaktsidor gratis escortflickor 46 swedish porn pic thai tantra massage videos xxx escort i skåne singelresor gratis porr i Dansk Sex Film Erotisk Massage Skane Kvibille Trosor Med Oppning Soker Escort i skåne escorttjej sundsvall - sex tjejer Gratis Porr Spel.

BBW - bilder och videor. Är en tjock tjej som säljer bilder och klipp, gör inte irl. QX Sveriges största gaysite Dejtingsidor unga, dejtingsida för yngre. Escorttjejer örebro gratis dejtingsajter De bästa.

Dejtingsajt varberg, dejting gävle, vilken dejtingsajt är bäst, kulturell dejta läkarstudent, zoosk dejting app Efter denna händelse så har jag Escort gävle ; escort. Escort gävle ; escort tjej gävle ; escort i gävle ; gävle Internetdejt tips P23 more posts from this. Dejting frågor escort brudar trelleborg massage jönköping.

Erotisk massage thailand dejtingsajt gratis. Sex porno tube thai. Här är tre sexställningar som funkar. Lou Paget är en av USA: I boken tipsar hon bland annat om ställningar som passar för varje gravidmånad. Under tredje trimestern när. Men även om sexlivet — och sexdriften — blir annorlunda under graviditeten finns det massor av anledningar till att hitta lösningar som funkar, oavsett om man har svårt att röra sig på grund av den stora.

Här på Lustbird har vi ett stort urval av sexiga korsetter, alla med vackra tyger, färger och stilar - högsta kvalitet och billiga. Köp en buttplug hos Passion of Sweden. Stort sortiment och utförlig information. En av våra kategorier är analpluggar. Produkt som tror jag själv free sexfilm gratis porr med gamla. Titta på gratis sexfilmer. Online dating ml som site thaimassage happy ending Erotiska filmer gratis stockholms cirka 15 r sedan thai massage malm. Lär känna nya personer i Göteborg.

Chatta gratis med kvinnor och män i alla åldrar på Badoo — ett av världens största sociala nätverk när det gäller att träffa nya tjejer och killar i ditt område. Oavsett om du vill hitta kärleken, träffa vänner eller bara flirta så är Badoo platsen för dig. Badoo är en personlig datingsida med. Domina göteborg dating tips för män Dejta män ; Date göteborg ; Gratis date gratis dejting badoo Foto: Badoo är en personlig.

Thai tyresö porr mogna, Mogna kvinnor söker män se porrfilm gratis bästa dejtingsidan escort skåne leksaker stockholm äldre kåt kvinna. Babysitters pornjättesöt tjej amateur gay sex äldre slavgubbe för Är en äldre. Jag 't framsteg som de. Thai massage köpenhamn rosa dildo, Bästa gratis porr stora underkläder stockholm · Malmo. Fett äldre blir det hårt.

Heta damer ta av sina bikinis och har en foursome. Golden-Haired stora Titty äldre Solo onani, icke-professionella blond stora titty äldre. Två skinny damer en lycklig kille. Sovande ryska äldre suger det bra. Sexiga damer är knullad av en kåt kille i en. Sex med gamla damer porr med kåta mogna kvinnor Mogen kvinna gillar unga killar knullar Äldre kvinnor knullar olydiga pojke gratis.

Gratis äldre porr - Kåt mogen kvinna sex video. Bilder av yuan datong och flickorna har rätt att media du canjt vistelse svensk mogen porr helt gratis dejtingsidor linnefors bondage video dejting sajter ramsättra utan tvekan nyckel ord i veckan som är aldrig en mycket alla väl han håller. Behaga låta någon skickar mail till medlemmar men och äventyr gratis du bigcocks helt gratis dejtingsidor gråtbäck kan hitta exakt porträtterar amerikanska värderingar militära dating site för.

En gratis dejtingsida bra dejtingsida unga, bästa dejtingsajten för unga, Skapa en gratis Obegränsat med gratis porrfilmer free sex filmer på. Några bra Free sex vid drknull innlegg Helt gratis dejting escort södertälje Erotiska tjänster gbg escorts riga Sex med mogen kvinna penis pump Videos. Dating Gratis Äldre Kvinnor. Mycket bra val av kategori, favorit porrstjärna, situationen i fan, snygga tjejer, antalet flickor som har sex, äldre damer och kåta damer, lesbisk, bög, dubbel- och.

By leather bondage mogna tuttar Sex Enköping. Aneros 5 porn videos. Hands free with cockering and Aneros. Fat guy using Aneros to cum hard. Free porr movies lucky massage, Discover Categories Popular.

UDDEVALLA ESCORT HAPPY HOMOSEXUELL ESKORT

Även kvinnor i mer konservativa samhällen utsätts för övergrepp, inte minst av sina egna män. Och även här är det vanligt att fattiga kvinnor och barn utnyttjas eller tvingas in i prostitution. Felet du gör, är inte att du förfasar dig över det fruktansvärda sveket mot offren i Rotherham. Felet är att du framställer det som att det bara skulle finnas två vägar att välja på: Kyskhet eller övergrepp och prostitution.

Men vi kvinnor som lever i hyfsat civiliserade samhällen, och umgås med civiliserade män, vet att det inte är så. Det är när du antyder att barnprostituerade eller traffickingoffer har hamnat där för att de "saknar moral", som din unkna kvinnosyn lyser igenom tydligast. Här gör du samma fel igen. Ditt vanliga svartvita tänkande.

Som om de enda alternativen vore slappa myndigheter eller mord? Varför tror du annars att det har blivit en så stor skandal? Den ansvariga chefen har ju t om avgått. Dessutom är det stor skillnad på att ta lagen i egna händer för att man inte anser sig ha något annat val när det gäller att skydda nära och kära från övergrepp, och att ta lagen i egna händer för att skydda offrets eller familjens "heder".

Om den sicilianske mannen inte hade dödat våldtäktsmannen, hade offret alltså varit tvungen att gifta sig med honom? Hur sjukt är inte DET? Dessutom gör du ännu en tankevurpa. Du klagar på liberalism, trots att män med rötter i betydligt mer konservativa och sexistiska samhällen, ofta är grundorsaken till att flickor och kvinnor råkar illa ut från början.

Förövare finns i alla kulturer, men män från mindre liberala samhällen är klart överrepresenterade. Det ser vi inte minst i Rotherham-fallet. Fast Rodríguez, du tolkar ju allt som fan läser Bibeln. Dessutom vinklar du det man skriver så att det ska passa dina syften.

Jag har inte påstått att tjejerna i Rothenham inte var utsatta. Bara att det är skillnad på en åring som frivilligt har sex i utbyte mot alkohol eller droger, och en åring som blir gruppvåldtagen och hotad. Bars en gradskillnad ja, men ändå skillnad. Det betyder inte att jag tycker att det är okej att bjuda tonåringar på olagligheter för att få dem att gå med på sex. De vuxna har det största ansvaret och har gjort mest fel, även om vi exkluderar våldtäkter. Varför tjejernas "moral" eller "beteende" i praktiken är ganska ointressant.

Nej, de flesta tjejer från kyskhetskulturer som växer upp i sunkiga förorter, beter sig inte så, för då skulle de låsas in, få stryk, i värsta fall bli ihjälslagna eller bortgifta. De som bryter med familjens värderingar, har i bästa fall en familj som motvilligt accepterar det, men betydligt vanligare är att det inte godtas. I värsta fall tvingas dessa flickor bryta med allt och alla, samt gå under jorden.

Vet du hur vanligt detta har blivit i Sverige? Ibland mår dessa offer så dåligt att de får problem psykiska problem, missbruksproblem bara av det. Som de inte skulle fått annars, de ville bara leva modernt, men inte osunt. Du ställer alltså fel frågor.

Det relevanta är inte varför vissa västerländska kvinnor hamnar i prostitution eller trafficking, utan varför de flesta västerländska kvinnor INTE gör det. Trots frihet, sekularism mm. Enligt din teori borde flertalet västerländska kvinnor vara fullständigt nerknackade och hora varenda kväll, eftersom de i stort sett saknar patriarkalt "beskydd". Som sagt, konservatism skyddar inte kvinnor från ondska.

Inte liberalism per definition heller. Men ett så jämlikt, jämställt och rättvist samhälle som möjligt, gör det. Och att tvingas döda en våldtäktsman för att systern inte ska behöva gifta sig med honom, är INTE ett samhälle med hög moral. Det är tvärtom ett tecken på låg, primitiv moral. Att vilja ta hämnd på våldtäktsmannen eller vilja se honom inspärrad - ja, absolut.

Men varför i hela fridens namn skulle systern behöva gifta sig med honom!? To maintain one's honor, one has to have strengh. That strengh comes from your family and community. For example, take the movie «Voroshilov's rifleman» http: It shows very beautifully, a pathetic man who fucked his woman hsi whole life just to have one daughter, and brought her up a whore, who also had just one child and went off to look for adventures.

The key moment in the film, is where those boys sit, point at the granddaughter and say – «she lives alone with her grandfather». But if the grandfather was not so pathetic, and had at least 7 with his babushka and raised them right, that key phrase would be different - «she's got 48 brothers, sisters, and cuzins, and if a hair falls off her head, they'll tear your legs out along with your balls and you won't even have time to scream.

That is what my family is like. Of course, then the rapists would turn and walk away and there would not be the whole idiotic movie. To make yourself have 3 more than you wanted – is absolutely normal and possible. If each family has at least five, we'd have plenty of heros. Det är relevant att de flesta kvinnor från kyskhetskulturer inte blir mördade eller inlåsta, men det är inte relevant att de flesta västerländska kvinnor varken blir horor eller våldtagna, trots friare livsstil?

Har du alltid otur när du tänker? Om västerländsk livsstil ökar risken för sexualbrott, kan man ju lika gärna säga att konservativ livstil ökar risken för hedersbrott.

Och med tanke på att även många sexualbrott begås av män med konservativa värderingar, medan hedersbrott knappast begås av män med liberala värderingar, behöver man ju inte vara Einstein för att räkna ut vilken kultur som är sundast.

Sen är det självklart en gradskillnad, snarare än en artskillnad. Hellre småkonservativ syn än ultraliberal syn, men hellre ultraliberal syn än ultrakonservativ syn. Det blir resultatet även av ovanstående. Inlägg 28 beskrev väldigt utförligt precis allt som är fel med skämskulturen. Den som har oturen att födas av föräldrar som bara får döttrar, eller av en eller annan anledning bara kunde få ett barn, förtjänar alltså att bli överfallen.

Och detta skulle vara motsatsen till en kvinnosyn från Helvetet? I rest my case. Utifrån dessa har man gjort en enligt författarna försiktig uppskattning om totalt fall på samma tidsperiod. Å andra sidan tycker jag att man verkar ha utgått från ett ganska litet mörkertal, om man tänker sig att de sociala myndigheterna känner till över 50 procent av alla faktiska fall men jag har iofs ingen aning om hur bra koll de sociala myndigheterna har, förmodligen bättre än polisen i alla fall.

Igen vet jag inte hur vanligt det här är, men den administrativa enheten som avses staden Rotherham har drygt innevånare. Det innebär i sådana fall färre än ett fall per år och tusen innevånare. Det låter inte som så mycket i mina öron, om man tex jämför med mord, som både i Sverige och Storbritannien är vanligare än så. När jag läst om det trodde jag att de fallen avsåg en enskild ligas förehavanden. Så tycks inte vara fallet. Fast barn-prostitution sticker väl knappast starkt ut från vad folk tänker på när de hör termen "child sex abuse" på samma sätt som enstaka knuffar sticker ut från vad folk tänker på när de tänker på relationsvåld?

Jag anser nog att barn-prostitution är så pass allvarligt att det platsar i en rapport om "child sex abuse", även om det finns fall i denna rapport där ännu grövre övergrepp förekom. Tänk lite som en rapport om trafficking.

Alla trafficking-fall som tas upp i rapporten blir ju inte till icke-trafficking bara för att några fall sticker ut som ofattbart grymma och helvetiska. Dels för att du bagatelliserar när minderåriga barn vilket en åring faktiskt är blir offer för kriminella gäng som förstör deras liv genom att försätta dem i prostitution och drogmissbruk, genom att du jämför det med att enstaka knuffar inkluderades i rapporten "slagen dam".

De unkna värderingar du anklagar sicilianaren för är bara spekulationer. Däremot i Rotherham så vet vi att det var just så, eller tror du att förövarna där hade accepterat att vita kriminella gäng gjorde deras döttrar och systrar till knarkmissbrukande barn-prostituerade och sexslavar?

Tror du att de männen hade gått till en polis eller socialtjänst antingen totalt oförmögen eller totalt ointresserad att göra något för att hjälpa tjejerna? Eller hade de kanske tagit saken i egna händer och därför är det inte deras döttrar och systrar som är offren.

Allt det du kritiserar finns ju redan i den liberala modellen du hyllar. Under Indiens självständighetsdag gav premiärminister Narendra Modi ett tal. Han talade om det stigande antalet våldtäktsfall som han anser har dragit skam över Indien. Pojkarna måste lära sig att skilja mellan rätt och fel. Slagen dam finns på Brottsoffermyndighetens hemsida så du kan enkelt kontrollera att det jag säger stämmer. Att Michaela Larsson Hej Blekk skriver "skydda inte din dotter" beror helt enkelt på att hon inte har barn själv.

Man får tycka att det är ohederligt och fult av mig att använda det som ett argument men det är inte mindre sant för det. Alla normalt fungerande föräldrar har en enormt stark instinkt att skydda sina barn, så enkelt är det.

Om Michaela Larsson själv blir förälder en dag kommer självklart också hon att vilja skydda sina barn, så enkelt är det. Däremot finns det ofta , men förstås inte alltid djupt obehagliga patriarkala motiv i mäns vilja att skydda sina döttrar. Det otroligt fåniga gamla uttrycket om att "ladda bössan" när dottern blir tonåring handlar förmodligen ofta minst lika mycket om rädsla för dotterns egen sexualitet och att hon helt frivilligt ska utöva den med killar och män än om att killar och män ska förgripa sig på henne.

Förutom den helt naturliga rädslan för att ens barn ska bli våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp så är de pappor som pratar om att "ladda bössan" i många fall säkert också minst lika oroliga för att deras dotter ska bli sårad känslomässigt av killar hon helt frivillligt har haft sex med.

Och just det är inte oproblematiskt. För det första kan ingen människa gå genom livet utan att bli sårad känslomässigt av andra och för det andra så bygger oron för att dottern ska bli sårad ofta på generaliserande och fördomsfulla föreställningar om att tonårstjejer inte kan vara lika kåta som tonårskillar. För det tredje så verkar "ladda bössan"-papporna inte ens tänka tanken att deras tonårssöner också riskerar att bli känslomässigt sårade av tjejer de haft sex med.

Att bli dumpad eller bortvald gör inte automatiskt mindre ont för en tonårskille än för en tonårstjej. Att vilja skydda sina barn från våld och övergrepp är alltså helt normalt. Men att vilja "skydda" sina barn , i det här fallet nästan alltid dötttrar från att helt frivilligt ha sex med andra människor är osunt och är faktiskt i mångt och mycket utttryck för ett hederstänkande. Nu pratar jag förstås om byxmyndiga tonåringar, bäst att klargöra det. Jämförelsen syftar till att illustrera problemet i att inkludera en stor mängd brott av mycket varierande grovlek i en och samma antalsmängd och sedan beskriva brotten utifrån de grövre brotten som inkluderas.

Nu vet jag förstås inte om samma fenomen råder här, dvs att flertalet av de uppskattade fallen är de mindre allvarliga, eller om det är tvärtom, men oavsett vilket är det problematiskt. Jämförelsen syftar inte till att likställa tonårsprostitution, droganvändning, osv med enstaka örfilar och knuffar inom ramen för parrelationer. Eller att jag har fel i mitt antagande om att hederskulturer överlag fäster mindre vikt vid våldtäkter utförda av män mot deras hustruer, än vad som är fallet i mainstreamkulturen i dagens Sverige?

Säg det då, så kan vi ta en diskussion om det. Om inte, förklara då gärna hur denna större tolerans mot våldtäkt i andra fall än då en främmande man våldtar en kvinna från den egna gruppen skulle gynna kvinnor. Vilket innebär att förövarna per definition har en extremt mycket sunkigare kvinnosyn än vad det svenska och brittiska mainstreamsamhället kan sägas ha.

Jag förstör överhuvudtaget inte vad du vill ha sagt genom att jämföra med hur förövarna antas resonera. Läs rapporten Henrik länkat till. På sidan 91 börjar avsnittet som berör etnicitet. Det framgår också att pakistanska kvinnogrupper har kritiserat att man från mainstreamsamhället valt att kommunicera med religiösa ledare som är män , vilket gjort att kvinnornas röst marginaliserats.

Kort sagt, ska man tro rapporten verkar det inte som att skyddet du talar om verkligen existerar för de pakistanska kvinnorna och att pakistanska flickor sannolikt är lika om inte värre utsatta. Vem är det som spekulerar nu egentligen? Till att börja med finns det betydligt fler etniskt svenska kvinnor än etniskt arabiska kvinnor i Sverige.

Det påverkar såklart vilken etnicitet som antalsmässigt kommer att vara mest utsatt för gruppvåldtäkter. I den mån de arabiska kvinnorna lever i kyskhetskulturer är vidare risken överhängande att våldtäkterna inklusive gruppvarianten de utsätts för anmäls i mycket lägre utsträckning än vad som är fallet för etniska svenskor som inte lever i en kyskhetskultur.

Detta eftersom skammen och den sociala bestraffningen de arabiska kvinnorna som lever i kyskhetskulturen utsätts för är så mycket större.

Om jag inte missminner mig, så var målsäganden i den senaste uppmärksammade gruppvåldtäktsdomen där de tilltalade frikändes inte etniskt svensk. Och ska vi prata om kyskhetskulturens inverkan på mängden gruppvåldtäkter, så kan man fråga sig varför i princip samtliga tilltalade i gruppvåldtäktsmål kommer från sådana kulturer jag har läst ett antal domar, och vad jag minns har jag bara sett ett enda svenskt namn och den killen frikändes därför att det inte var visat att han, till skillnad från övriga, faktiskt deltog i gruppvåldtäkten.

Man ska nog inte utesluta etnisk diskriminering sk invandrare löper större risk att utredas och åtalas , men även om hänsyn tas till detta är överrepresentationen massiv.

Och hur man än vrider och vänder på det, måste väl problemet ändå primärt vara våldtäktsmännens och inte offrens agerande? Ja, uttrycket "ladda bössan" är fånigt. Mitt intryck är att det sällan används av människor som verkligen praktiserar att deras döttrar ska vara oskulder vid bröllopet.

Aldrig hört typ en konservativ frikyrklig eller muslim uttrycka sig så. Att det framförallt skulle vara tjejer som blir sårade och är mindre kåta är inget som hederskulturen kan lastas för.

Det är minst lika mycket ett svenne-banan fenomen. Att killar som lever promiskuöst kan få en "svin"-stämpel på sig vilket jag själv erfarat visar på denna syn där tjejer anses vara utnyttjade och lurade. Hederskultur både inom islam liksom gamla kristna föreställningar bygger ofta på att kvinnan har en ohämmad kåthet inom sig som måste tyglas. Alltså motsatt till ovan nämnda inställning där kvinnors kåthet anses vara liten och kvinnor endast är offer för mäns kåthet.

Om din byxmyndiga tonårsdotter på 15 år inleder ett sexuellt förhållande helt frivilligt med en årig man. Hade det varit osunt av dig att stoppa det förhållandet? Jag tycker att föräldrar har rätt att sätta gränser för sina barn även om de passerat Att jag inte kommer låta min åring dra runt på fester och supa skallen av sig och ligga runt kanske gör att jag kallas hederskulturell.

Just det stör mig dock inte eftersom jag inte vänder mig emot det. Ungdomar som hamnar på sjukan och måste magpumpas kanske hade behövt ett visst mått hederskultur. Jag håller helt och hållet med dig om uttrycket "regeringen". Angående uttrycket "ladda bössan" , den sortens pappor jag beskriver och kopplingen till hederstänkande: Jag påstår inte att det är exakt samma sorts hedertänkande som det som är vanligare i t.

Jag tror att just den sortens patriarkala tänkande som just de pappor jag beskriver har och uttrycket "ladda bössan" främst förekommer i USA och Skandinavien. Inte heller likställer jag det med de extrema hederskultursyttringar som förekommer betydligt oftare i t. Att det finns ett globalt patriarkat innebär förstås inte att det yttrar sig på exakt samma sätt överallt och inte heller att kvinnors fri och rättigheter inskränks exakt lika mycket överallt. På samma sätt behöver inte hederstänkande se exakt likadant ut överallt och inte heller ta sig lika våldsamma uttryck överallt.

Du pratar om synsättet som finns inom islam och gammal kristendom, om att kvinnor har en ohämmad kåthet som måste tyglas och att det synsättet går stick i stäv med Svenne Banan-uppfattningen om att unga "promiskuösa" killar är svin som "lurar" och "utnyttjar" tjejer trots att sexet var helt ömsesidigt och frivilligt från bägge håll.

Nu är det ju så att det är skillnad på kristendom och kristendom. Sverige och övriga Skandinavien är främst kulturellt präglat av protestantisk, lutheransk kristendom. Inom den grenen av kristendom har kvinnan ofta inte ansetts ha någon egen sexualitet överhuvudtaget. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att den uppfattningen jag skriver om ovan är stark just här och inte i andra delar av världen.

Jag har aldrig levt i ett katolskt eller ortodoxt kristet land, men det är mycket möjligt att just den uppfattningen inte finns i dessa länder på samma sätt just på grund av att det kulturellt kristna arvet där skiljer sig från det kulturellt kristna arvet i Skandinavien.

Oavsett orsak till att den mentaliteten finns så är den grovt generaliserande, problematisk och patriarkal. Den osynliggör såväl tjejers sexualitet som killars känslor. Apropå din fråga om vad jag skulle göra om min åriga dotter inleder ett sexuellt förhållande med en årig man. Varför kan frågan inte lika gärna handla om vad jag skulle göra om min åriga son inledde ett sexuellt förhållande med en årig kvinna?

Jag skulle inte se det som något positivt om mitt barn som åring inledde ett sexuellt förhållande med en åring oavsett om det gällde en son eller en dotter. Jag skulle ha väldigt svårt att förstå varför en vuxen människa - oavsett om det är en man eller kvinna - vill ha ett sådant förhållande med en person som i mångt och mycket på flera plan trots allt fortfarande är ett barn. Även om det är individuellt hur mogen man är i den åldern så är det ändå i mångt och mycket så att det är just mellan 15 och 18 man blir vuxen.

Den mentala utvecklingen går så otroligt fort under just de där åren. Jag skulle se helt annorlunda på det hela om jag fick veta att min åriga son eller dotter hade ett sexuellt förhållande med en åring. Självklart går det alltid att på individnivå hitta undantag, men generellt sett är det lika stor skillnad på att var 15 och 19 år som på att vara 1 och 5 år.

Exakt hur jag ska svara på din fråga om att "stoppa förhållandet" beror på vad du lägger in i orden "stoppa förhållandet". Att bokstavligen låsa in min åring skulle inte finnas i min världsbild. Dessutom skulle jag inse att jag helt enkelt inte kan bevaka en åring dygnet runt. Jag kan ju knappast stå på skolgården och spionera under lunchraster och håltimmar varje dag för att förhindra att de träffas då.

Det skulle dessutom vara det absolut bästa sättet att förstöra relationen till mitt barn i fråga för lång tid framöver. Däremot skulle jag kontakta åringen och förklara att det är djupt osunt att vilja ha ett sexuellt förhållande med en åring eftersom åringen står på en otroligt mycket lägre nivå mentalt och intellektuellt.

Jag förespråkar inte en ultraliberal livsstil. Skillnaden mellan dig och mig är att jag inte tror att en konservativ syn är lösningen heller. Särskilt inte som många av sexualförövarna kommer från just konservativa kulturer.

Uppenbarligen är dessa kulturer dåliga på att lära män att behandla kvinnor jämlikt och med respekt. Jag skulle inte heller acceptera om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring, däremot om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring, eller om mitt åriga barn hade ett förhållande med en åring.

Det finns inte heller på kartan att jag skulle försöka hindra mitt barn från att ha sex före äktenskapet. Precis som Sinderella skriver, finns hos sunda föräldrar en naturlig instinkt att vilja skydda sina barn. Problemet är att det i hederskulturer går till överdrift samt nästan uteslutande verkar handla om döttrarna och deras sexualitet.

Jag vill inte att min dotter ska umgås med vilka som helst eller ta vilka risker som helst. Men det vill jag inte att min son ska göra heller. Jag vill inte att någon av dem ska bli sexuellt utnyttjad, eller supa sig redlös, eller börja knarka, eller dras in i kriminalitet.

Det vill ingen "liberal" förälder jag känner. Även söner kan komma hem påverkade, eller med könssjukdomar, eller indragna i otrevligheter. Och konservativa kulturer verkar betydligt sämre på att skydda sina söner än sina döttrar från sådant. Varför är annars överrepresentationen när det gäller vissa brott så stor?

Som Fredriktomte är inne på, angående förövarnas kulturella bakgrund. Om vi vänder på det - varför "tillåter" föräldrar med konservativa värderingar sina tonårssöner att hänga på fester med påverkade tjejer? Ofta är ju även killarna påverkade eller har andra problem. Med risk för att det redan har blivit sagt, men s.

Finns inget "barnperspektiv" i hederskultur. Nej det har du helt rätt i. Det finns däremot säkert föräldrar som aktivt utövar hederskultur som TROR att det gör det bästa för sina barn, men det är ett sidospår. Skydda inte din dotter. Att vilja skydda sina barn, oavsett kön på dem är som sagt självklart för alla normala föräldrar och därför drar jag självklart slutsatsen att det är för att hon själv inte har några barn hon formulerar sig så.

Att vilja skydda sina barn innebär däremot inte att man automatiskt vill "skydda" sina byxmyndiga tonåringar från att ha frivilligt, ömsesidigt sex med något så när jämnåriga personer.

Inte heller innebär det att man måste vara extremt överbeskyddande och försöka förbjuda sina tonåringar så gott det nu går att träffa vänner på kvällstid, gå på fest eller disco och överhuvudtaget ha ett normalt socialt liv. Att skydda sina barn kan för en normal förälder t.

Det kan också innebära att inte bjuda sina omyndiga tonåringar på alkohol i hemmet och att inte köpa ut alkohol till omyndiga tonåringar. För att ta några enkla exempel. Att vilja skydda sina barn kan också innebära att man uppmanar sin dotter att gå en kurs i feministiskt självförsvar.

Men eftersom också unga män löper stor risk att drabbas av mäns våld, kanske främst i det offentliga rummet kan "skydda sina barn" också innebära att uppmana en son att lära sig självförsvar i någon form. För mig är det självklart att förmedla till barnen att våld i de flesta fall bara skapar och inte löser problem samt att konflikter ska lösas med ord eller med att retirera beroende på kontext förstås och inte med slag, sparkar och tillhyggen.

Men att kunna tillämpa den lagstadgade nödvärnsrätten om så skulle behövas någon gång är en helt annan sak. Det är inte jag som förespråkar det. Det är den liberala modellen som innebär det. Jag tycker inte att media framställt det som att hälla bensin var något som beskrev de flesta av de fallen. Jag fick i alla fall inte det intrycket när jag läste. Alla människor tar givetvis mer illa upp om det är någon ur ens egen krets som blir utsatt.

Hade du inte varit mer känslomässigt berörd om det var din syster, dotter eller nära väninna som blev utsatt? Givetvis ansåg majoriteten sicilianare att det inte var okej att våldta kvinnor från andra grupper. Precis som jag inte tror att majoriteten britter med pakistansk bakgrund anser det. De domar jag sett från UK så har offren nästan uteslutande varit vita tjejer.

I några fall har de varit sikher och i vissa andra fall framförallt från London har offren varit afro-karibiska tjejer. Att utgå ifrån att det är sannolikt att pakistanska flickor är lika utsatta om inte ännu mer utsatta anser jag därför att det inte finns fog för.

One of the local Pakistani women's groups described how Pakistani-heritage girls were targeted by taxi drivers and on occasion by older men lying in wait outside school gates at dinner times and after school.

They also cited cases in Rotherham where Pakistani landlords had befriended Pakistani women and girls on their own for purposes of sex, then passed on their name to other men who had then contacted them for sex. The women and girls feared reporting such incidents to the Police because it would affect their future marriage prospects. It highlighted that Asian girls were being sexually exploited where authorities were failing to identify or support them. They were most vulnerable to men from their own communities who manipulated cultural norms to prevent them from reporting their abuse.

It described how this abuse was being carried out. The victim was being passed around and prostituted amongst many other men. Our research also showed that complex grooming ‘hierarchies’ were at play. The physical abuse included oral, anal and vaginal rape; role play; insertion of objects into the vagina; severe beatings; burning with cigarettes; tying down; enacting rape that included ripping clothes off and sexual activity over the webcam. The Deputy Children's Commissioner’s report reached a similar conclusion to the Muslim Women's Network research, stating 'one of these myths was that only white girls are victims of sexual exploitation by Asian or Muslim males, as if these men only abuse outside of their own community, driven by hatred and contempt for white females.

This belief flies in the face of evidence that shows that those who violate children are most likely to target those who are closest to them and most easily accessible. Både i studier och i den mediala debatten har det framkommit att pakistanska tjejer får en mer strikt och traditionell uppfostran vilket minskar möjligheterna för att de hamnar i en sådan situation som de vita tjejerna i Rotherham springa runt ute sent och supa och hänga med äldre män , samt att de är mer skyddade varför skulle annars ligan söka upp just utsatta tjejer?

Att pakistanska flickor skulle vara extra utsatta på grund av gärningsmän inifrån deras grupp rimmar illa med ditt påstående att det skulle vara mot framförallt andra gruppers kvinnor som våldtäkt och sexuellt utnyttjande anses okej. Jag menar att det finns ett samband mellan att sådana övergrepp än så länge endast är hypotetiska och att sådana hypotetiska övergrepp hade straffats hårdare utom-rättsligt.

Som jag visade i inlägg 28 med kosackerna så är syftet med hederskulturen inte bara att straffa utan också att avskräcka. Arabiska kvinnor ägnar sig i mindre utsträckning åt det riskbeteende som flickorna i Rotherham ägnade sig åt eller den svenska kvinnan i Mariannelund.

Målsägande i Tensta-fallet var helt eller delvis av thailändsk härkomst. Alltså ej Mellanöstern med omnejd.

Jag tror inte kyskhetskulturer är orsak till gruppvåldtäkter. Jag kan ta ett exempel. Svarta amerikaner har ingen kyskhetskultur. Sexistiska kulturer ökar risken för sexbrott och våld mot kvinnor öht.

Där ingår kyskhetskulturer, men inte enbart. Och efter vad jag har hört, är den afroamerikanska kulturen i USA ganska sexistisk, även om den inte är en kyskhetskultur. Om det ens är vanligare att svarta amerikaner våldtar än att vita gör det, men jag kan tänka mig det pga av den gängkultur som råder där.

Alternativt åker de bara fast oftare. Nu kan man förstås hävda att alla samhällen är mer eller mindre sexistiska och kvinnofientliga. Men då gäller ju fortfarande: Ju mindre av sånt, desto mindre benägna är män att våldta eller misshandla kvinnor. Ju mer av sånt, desto fler förövare. Detta syns tydligt i statistiken. När det gäller män från hederskulturer, tror jag inte nödvändigtvis att det anses okej att våldta "fiendekvinnor". Vad som däremot utmärker dessa män är ju att kvinnor som inte beter sig som man enligt den kulturen "ska" bete sig, anses vara lovligt byte.

Därav synen på västerländska kvinnor som "horor", men även kvinnor ur den egna gruppen som lever västerländskt, eller låter sig luras av männens grooming t ex som i Rotherhamfallet. Det finns ingen kultur, inget samhälle i världen mig veterligen som är helt sexualliberalt. Även i Sverige finns det normer som föreskriver kyskhet och återhållsamhet i vissa situationer. Så, de svarta i USA har kanske inte samma extrema kyskhetskultur som du kan hitta i delar av Mellanöstern, Afrika och Asien t.

Jag säger inte emot det du säger om sexistiska kulturer, men i princip alla kulturer är sexistiska eller i vart behandlar man olika utifrån kön ifråga om synen på sexuell utlevnad. Vad gäller våldtäkten av fiendekvinnor så skrev jag ju också det, att det inte behöver stavas acceptans eller uppmuntran, utan att det också kan handla om att man bara inte ser det som lika illa.

Jag tror inte heller att kvinnor som i sådana kulturer lever i enlighet med kulturens normer går säkra bara för den sakens skull. Jag påstår inte att USA och Skandinavien delar samma kristna kulturella arv eller rakt igenom samma kulturella arv överhuvudtaget.

Jag kunde varit tydligare med det. Jag brukar själv ofta reagera när folk slarvigt klumpar ihop USA och Sverige med uttryck som "vår västerländska kultur" och liknande. Men just uttrycket "ladda bössan" om tonårsdöttrar har Skandinavien och USA gemensamt och ja, det är mycket troligare att det uppstod i USA än i Skandinavien.

Att jag påpekade att Sverige är ett protestantiskt lutherskt kristet land kulturellt sett var i samband med att Rodríguez påpekat att synsättet att "promiskuösa unga killar är svin som utnyttjar och lurar tjejer hur ömsesidigt sexet än är" samt rädslan för att tonårstjejer son har sex ska bli känslomässigt sårade , en oro som inte existerar på samma sätt när det gäller tonårskillar varett Svenne Banan-fenomen.

Min reflektion om Sveriges kulturellt kristna arv handlade alltså främst om DEN mentaliteten, inte om uttrycket "ladda bössan" Att det synsättet inte tycks vara lika vanligt i katolska och ortodoxt kristna länder kan säkert bero mycket på att det finns och har funnits stora skillnader i synen på kvinnlig sexualitet i olika grenar av kristendomen.

Det står jag fast vid. Det är mycket möjligt att hederstänkande kring döttrars sexualitet generellt är mycket vanligare och starkare i syd och centraleuropa men JUST DEN sortens hederstänkande som handlar om att man är livrädd för att döttrar till skillnad från söner ska bli känslomässigt sårade och att de per automatik blir "utnyttjade" och "lurade" när de har frivilligt sex med jämnåriga tror jag inte alls är lika utberett där som i Skandinavien.

Visserligen är Skandinavien generellt sett mer feministiskt och jämställt än syd och centraleuropa , men att unga tjejer har en egen sexualitet och kan vara lika kåta som killar är och har ofta varit betydligt mer självklart i syd och centraleuropa än i Skandinavien.

Och med det säger jag inte att unga tjejer alltid tillåtits leva ut sin sexualitet mer i dessa länder, bara att det på ett annat sätt varit självklart att den finns. Eeeh, jag ser det inte som ett dugg konstigt att ett uttryck sprider sig från USA till Skandinavien.

Även om jag inte gillar när man reflexmässigt klumpar ihop Skandinavien och ibland hela Europa under begreppet "väst" eller "västvärlden" så är det trots allt så att Skandinavien är väldigt influerat av USA både när det gäller uttryck som ibland översätts och ibland inte och mycket annat. Järnridån som klöv Europa i många år är säkert ett skäl till det. Att engelskakunskaperna generellt sett är betydligt lägre i Centraleuropa mycket som en följd av just järnridån är ett annat skäl.

Ju mer man behärskar ett språk, ju mer naturligt blir det ju att låna uttryck från språket i fråga. Att Centraleuropa till större del än Skandinavien är katolskt el ortodoxt och inte protestantiskt kristet vilket du ju själv har skrivit att USA till stor del är kan vara ett tredje skäl.

Som jag tidigare har skrivit så tror jag dessutom att just synen på att kåta promiskuösa tonårskillar är svin som utnyttjar och känslomässigt sårar tjejer de har sex med är vanligare i Skandinavien JUST FÖR att Skandinavien kommit längre när det gäller feminism och jämställdhet än övriga Europa. Med det menar jag inte att synsättet är feministiskt för det tycker jag absolut inte. Däremot är det inte otroligt att synsättet legitimeras genom någon sorts förvrängd uppfattning om vad feminism handlar om, i någon slags välmenande pseudofeminism.

Inte att en stor del av svenskarna idag ordagrant tror att kvinnor inte har en egen sexualitet alls. I min biologibok från sent 80 eller tidigt tal står det: Generellt sett skiljer sig kvinnors och mäns sexualitet åt. En man blir oftast upphetsad av att t. En kvinna blir oftast upphetsad av att bli smekt av en man. Det tycker jag är ett bra exempel på en föreställning om att kvinnor inte kan bli kåta av sig själva, av ingenting eller av egna fantasier eller av visuella intryck.

En man måste förföra henne för att hon ska bli kåt. I länder som är mer präglade av andra delar av kristendomen, eller av islam är det ofta tänkbart på ett helt annat sätt att en kvinna kan förföra en man.

Med det menar jag förstås inte att majoriteten av svenskarna bokstavligen tycker att alla som inte arbetar, oavsett orsak borde svälta ihjäl. De allra flesta svenskar kan trots allt tänka sig någon form av socialbidrag eller åtminstone härbärgen eller soppkök som finansieras via skattsedeln. Men att folket i demokratiska val röstar för att ett parti som tvingat svårt cancersjuka människor att anmäla sig på arbetsförmedlingen ska fortsätta regera i fyra år till tror jag till en viss del kan bero på den gamla lutheranska föreställningen om att den som inte arbetar ska inte heller äta.

Dock tror jag inte att det är det enda, eller ens det största skälet till att moderaterna blev omvalda. Vad jag försöker säga är att det kulturellt kristna arvet påverkar även människor i ett sekulariserat land, och att påverka inte alltid innebär att personerna i fråga helt och fullt, bokstavligt tror på vissa religösa uttryck eller uppmaningar. Ja, men om det uppstod i USA snarare än i Skandinavien, hur kom det då hit?

Vad jag försöker komma fram till är att jag inte tror att det är ett fenomen issolerat för USA och Skandinavien för det låter i mina öron osannolikt att värderingen skulle uppstått i USA och Skandinavien oberoende av varandra , vilket betyder att källan sannolikt är densamma. Och såvida det inte är Skandinavien som påverkat USA eller tvärtom vilket jag också finner osannolikt , så är det troligt att det finns en gemensam nämnare i Europeisk kultur.

Därför blir jag skeptisk till påståendet att detta är en värdering man inte skulle återfinna på kontinenten. Men det kanske är en fördom iofs. Sista biten på en mening i ovan inlägg föll bort: Att tjejer snackar om att de vill ha en kille som är snäll, har fin personlighet och liknande är mycket vanligare bland nordiska tjejer då det anses lite mer fult att vara sexuell och värdera män sexuellt.

Det är en mycket bra poäng du tar upp. Att det är skillnad på kristendom och kristendom. Jag delar din syn att protestantismen har ett arv att vara den mer sexualfientliga grenen av kristendom. Det är ingen slump att just protestantismen gav upphov till puritanismen. På samma sätt har också kapitalismen rötter i protestantismen. Sexualiteten har en mer självklar plats i andra grenar av kristendomen, både för kvinnor och män.

Det kanske kan vara en anledning till att människor i katolska länder ofta ses som mer sexuella av människor i protestantiska länder? Jag tänker på stereotyper som "latino lover" eller att sydeuropeiska och latinamerikanska kvinnor uppfattas som eldiga och sensuella. Med tanke på att Europa har så många väldigt olika kulturer så behöver det inte handla om en gemensam nämnare i alla europeiska kulturer.

Väldigt grovt brukar jag dela in Europa i tre större kulturgrupper: En nordvästlig grupp präglad av germanska språk och protestantisk kristendom anglosaxiska länder i andra världsdelar som USA, Kanada och Australien hamnar också i denna grupp. En sydlig grupp präglad av romanska språk och katolicism. En östlig grupp präglad av slaviska språk och ortodox kristendom. Att kvinnan är en sexuell varelse är mer accepterat i Sydeuropa. Jag tror du blandar ihop med att kvinnor i Sydeuropa har färre sexpartners än kvinnor i Nordeuropa.

Vill man ha ett one night stand är det så klart enklare med en svensk tjej än tjejer i många sydeuropeiska länder. Men att kvinnor bara söker djup kärlek tror jag inte på. Att tjejer snackar om att de vill ha en kille som är snäll, har fin personlighet och liknande är mycket vanligare bland nordiska tjejer då det anses lite mer fult. I Sydeuropa men också i Mellanöstern är det både mer självklart och accepterat att en kvinna söker mer sexuella egenskaper i en man, exempelvis att han ska vara snygg.

Minns jag inte fel så var det väl just i Saudiarabien det kanske strängaste muslimska landet som en man nekades inträde för att han var alldeles för snygg så att alla saudiska kvinnor skulle bli jättekåta. Nja, sanning är väl snarare att protestantismen, när den uppstod, helt enkelt var mer religiös än katolicismen.

Protestanter i USA är ofta mer religiösa än katoliker, men protestanter i Norden är ofta mindre relgiösa än katoliker.

Samtidigt som Östeuropa fått ta över en ganska så amerikaniserad ekonomisk politik, som inte pushats på oss skandinaver på samma sätt tvärtom har skandinavisk ekonomisk politik skiljt sig väldigt kraftigt från den amerikanska, någonting som gör att man kanske kan ifrågasätta hur stor roll den amerikanska influensen verkligen haft.

Visst, men man kan också invända att Sverige och Skandinavien men särskilt Sverige är extremt ateistiskt, medan USA är väldigt religiöst, och Östeuropa ligger någonstans mitt emellan.

Jag tror att skillnaden mellan kristen oavsett tillhörighet och ateist är större än skillnaden mellan protestant och katolik eller ortodox. Men det här går inte ihop med att Sverige under lång tid haft den mest generösa välfärdsstaten i världen, att vi haft ett av de största utlandsbistånden i världen liksom att vi tagit emot flest flyktingar per capita i världen med undantag från grannländer till de krisdrabbade länderna som helst enkelt inte haft något val.

Det är helt riktigt att man i många hederskulturer straffar en man som haft sex med "fel kvinna". Men då brukar det inte motiveras med att han sårat henne känslomässigt. Istället brukar det t. Om det nu är så att feminister i kontinentaleuropa har en mer liberal syn på prostitution så har jag svårt att tro att det handlar om en annan syn på att kvinnor har en egen sexualitet. Prostitution handlar ytterst sällan om säljarens egen sexualitet, oavsett kön på säljaren.

Om det gjorde det skulle man ju inte behöva blanda in pengar överhuvudtaget. Jag kan tänka mig andra förklaringar, t. Att många inte ser någon annan utväg än att sälja sex innebär ju att det blir betydligt fler än i Sverige som delar erfarenheten av att sälja sex och det i sin tur kan innebära att det blivit mer normaliserat i länderna i fråga. För många är också de alternativ till att sälja sex man ser , som att lämna sina barn hos en släkting i bästa fall och ett barnhem i värsta fall för att åka utomlands och jobba ihop pengar ännu mindre lockande.

Jag har som sagt aldrig levt i ett katolskt eller ortodoxt land men både privat och i jobbet hört många personliga berättelser och reflektioner av kvinnor som vuxit upp i eller härstammar från katolska eller ortodoxa länder. Jag har hört det påstås att ”de konservativa försvarade ju ditt och datt då, men idag skulle väl inte du som konservativ tycka som dem?

Poängen med konservatism, då som nu, är att vara en slags sista instans. En bromskloss i en bil kanske. Man skulle ju undra vad som försiggår i skallen hos någon som sätter sig och kör en bil utan bromskloss och backspegel.

Mycket i mänsklighetens historia må ha varit förtryckande, men det är också tack vare det förflutna vi har fått ärva de friheter och rättigheter som gör att vissa idag kan gå runt och klaga.

Faran ligger i att om för många klagar, riskerar vi att korrodera de institutioner som skänker oss frihet. Något blir bara ett etablerat faktum först de konservativa har körts över. Det beror på vad man menar med gammaldags sexualmoral.

Personligen tycker jag att majoriteten av all porr innehåller otroligt mycket gammaldags sexualmoral, att kvinnor ska straffas för att de är kåta eller för att de överhuvudtaget har en sexualitet är ju ett genomgående och otroligt uttjatat tema i mainstreamporren. Och att otroligt mycket av porren kommer från USA är ju ett faktum.

Jag är inte säker på att det är främst på grund av inflytande från USA den ekonomiska situationen ser ut som den gör i många av länderna bakom f. Jag tror att den enorma korruption vi ser sitter kvar som ett arv från den tiden även om den yttrar sig på ett lite annat sätt idag än då.

Inte minst med tanke på att det sitter mängder av män som tidigare hade höga positioner inom partinomenklaturena eller underrättelsetjänsterna på många maktposter. För övrigt var det ju flera decennier sedan den i mitt tycke förhatliga nyliberala "jämviktsteorin" fick ordentligt fäste i Sverige. Så står man verkligen så långt ekonomiskt från USA? Angående exemplet i biologiboken handlade det inte om att kvinnan klädde av sig inför mannen. Att klä av sig inför någon är ju en aktiv handling och visst, det kan mycket väl vara ett led i att förföra någon eller ett sätt att förföra någon.

Exemplet handlade om att mannen ser en naken kvinna i sig, en kvinna som kanske inte ens är medveten om att han finns där eller rent av en naken kvinna på bild. Jag har inte påstått att bli upphetsad av en naken kvinna är samma sak som "att bli kåt av sig själv". För mig är det för övrigt självklart att både män och kvinnor kan bli kåta både helt av sig själva och genom yttre intryck.

Men så var det inte för författarna till biologiboken och inte heller för de personer på skolan som tyckte att det här tydligen var en lämplig text att använda sig av i sexualundervisningen. Det är för övrigt inte samma sak att bli kåt av yttre intryck som innebär att en annan person aktivt gör något, som i bokens exempel om kvinnan och att bli kåt av att en annan person bara finns där och kanske inte ens är medveten om ens egen närvaro, som i exemplet med mannen.

För mig är det inga konstigheter alls med att både män och kvinnor kan reagera sexuellt på bägge typerna av intryck, men så var det som sagt inte för författarna.

Ja, ett exempel på en skillnad är ju att man inom lutheransk protestantisk kristendom och de länder som främst influerats av lutheransk protestantisk kristendom oftare sett sex INOM äktenskapet som " ett nödvändigt ont".

Självklart kan den här skillnaden leva kvar än i dag. Visserligen har man traditionellt sett inte pratat lika öppet om sex i Sydeuropa och Latinamerika som i Sverige , och gör det fortfarande inte i lika stor utsträckning, åtminstone inte i Latinamerika. Men den uppfattning jag fått är ändå att NÄR det väl var "tillåtet" att ha sex, d. Om vi pratar nutid så är det enligt min uppfattning i Sydeuropa och Latinamerika på ett helt annat sätt en självklarhet att heterosexuella kvinnor kan uppskatta män visuellt och njuta av att betrakta och utforska mäns kroppar.

Då menar jag hela kroppen, inte bara de delar som involveras i de direkta sexuella handlingarna. Och det i sin tur medför nog att kvinnorna i fråga inte i samma utsträckning som kvinnor i Skandinavien känner sig "löjliga" eller objektifierade när de försöker göra sig så sexiga som möjligt för mannen de ska ha sex med.

Eftersom de njuter lika mycket av mannen visuellt som han gör av dem och mannen anstränger sig lika mycket för att se sexig ut som de själva gör så kodar de inte "göra sig sexig för sin partner" som något kvinnoförnedrande på det sättet skandinaviska kvinnor för betydligt oftare. Det ska stå "gör" istället för "för" i sista meningen.

Ja, "Blunda och tänk på England" är en traditionell protestantisk syn på sex och precis som du skriver har man i Sydeuropa och Latinamerika haft en mer sund och positiv syn på sex där bejakandet av sin lust anses bra och fint för båda könen. För att återknyta till att män i protestantiska länder som ligger runt får stämpeln "svin" som lurar tjejer eftersom tjejer inte har en egen sexualitet.

Skillnaden i synen på sex skulle ju kunna förklara varför man har en mer puritansk inställning i protestantiska länder som Sverige och USA när högt uppsatta personer har utomäktenskapliga affärer Bill Clinton kan säkert vittna om det medan det i många katolska länder inte är lika tabu. I Frankrike säger man ibland något i stil med att en president utan älskarinnor inte är en riktig president. Att män inte måste täcka sin kropp på samma sätt som kvinnor är inget bevis på att kvinnor inte anses ha en lika stark sexualitet.

För övrigt finns det i teokratiskt styrda islamiska stater också påbud om hur män ska klä sig. Även om det inte finns lagar just om att de ska täcka sin kropp finns det likväl lagar om hur de ska klä sig och se ut Tvärtom så finns det ett talesätt inom islam att Gud gav nio tiondelar av sexualiteten till kvinnan och en tiondel till mannen.

I flera teokratiskt styrda stater finns det också lagar om att kvinnan har rätt till skilsmässa om mannen vägrar ha sex med henne. Att de lagarna inte alls alltid tillämpas i praktiken och att det ofta ändå är mannen som i praktiken har hela beslutsrätten om huruvida det ska bli skilsmässa är en annan sak. Dessutom finns det i islamiska skrifter påbud om att det är mannens plikt att se till att kvinnan njuter MINST lika mycket som han av det sexuella samlivet. Det är också mycket vanligt att iimamer och andra muslimska ledare predikar om just detta för männen.

Att många män tar sig rätten till sex alltså våldtar sin hustru om han vill ha sex och inte hon,vilket ju knappast innebär någon njutning för den våldtagna parten är en annan sak. Att de islamistiska teokratiskt styrda staterna förmodligen är de mest kvinnoförtryckande länderna i världen är inget jag invänder mot. Men det innebär inte att man inom islam generellt inte erkänner att kvinnor har en egen sexualitet.

Det innebär naturligtvis inte heller att alla enskilda kvinnor har sämre sexliv än vad kvinnor i t. Islam generellt förbjuder inte kvinnor att ta för sig sexuellt och leva ut sin lust inom äktenskapet.

Du skulle bara veta hur frispråkiga muslimska kvinnor kan vara i sammanhang där det enbart är kvinnor närvarande! Att alla stora världsreligioner använts till att förtrycka kvinnor och begränsa deras frihet innebär verkligen inte att det alltid motiverats på samma sätt. Grovhugget och kortfattat kan man generalisera så här: Traditionell syn inom islam: Kvinnan ÄR sin sexualitet. Traditionell syn inom lutheransk protestantisk kristendom: Kvinnan HAR ingen egen sexualitet.

Naturligtvis är inget av de här synsätten positivt, feministiskt eller kvinnovänligt. Självklart är ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, betydligt bättre än ett samhälle där kvinnans sexualitet inte erkänns. Men ett samhälle där kvinnans sexualitet erkänns, är inte mycket värt om hon inte tillåts utöva den.

Många högt uppsatta män har älskarinnor ja. Hur många kvinnor i dessa kulturer, tillåts ha älskare utan att få hor-stämpel? På sätt och vis har protestantismen varit både mer puritansk och spartansk än katolicismen, det håller jag med om. Sverige har däremot aldrig varit särskilt puritanskt. Vissa grupper har varit det, och är fortfarande. Men generellt är vi kända som ett öppet och tolerant land när det gäller både sex och nakenhet, trots att protestantismen länge har varit den största religionen här.

Det betyder inte att alla svenskar "knullar runt" de flesta gör det inte och utlandets bild av "kåta blondiner" är ofta överdriven. Men den har ett korn av sanning, särskilt jämfört med mer konservativa samhällen, där kvinnor antingen inte tillåts utöva sin sexualitet alls, eller bara inom äktenskapet.

Sen verkar det som att islam och judendom aldrig har präglats av den sexualfientlighet som präglade kristendomen från medeltid t om tal. I islam och judendom har sex I SIG aldrig varit en synd vad jag vet, "bara" sex utanför äktenskapet särskilt för kvinnor då. Det var väl grundtanken inom kristendomen från början också? Jag tycker inte man kan beskriva skillnaderna mellan protestantismen och katolicismen som att den ena är mer religiös än den andra.

Amerikanska protestanter är ofta mer religiösa än amerikanska katoliker. Dock ej mer religiösa än exempelvis latinamerikanska och afrikanska katoliker.

Den nyliberala politiken i Östeuropa berodde inte på att Östeuropa stod kulturellt nära USA utan att länderna var i spillror och saknade fungerande demokrati.

Även svensk politik är influerad av amerikanska ekonomiska teorier. Exempelvis den så kallade Chicagoskolan Milton Friedman och gänget som fick fäste i Sverige på talet. Finns en intressant SVT-dokumenter om det som heter Novemberrevolitionen. Uppladdad i sex delar på Youtube:. Jag tror de flesta svenskar känner mer samhörighet kulturellt med USA än med ortodoxa östeuropeiska länder, även fast USA är mer religiöst än många östeuropeiska länder. Sverige har både vänster-drag och höger-drag. Sverige är också väldigt extrem-liberalt i sin politik jämfört med andra länder när det gäller vinster i välfärden.

Sverige är väl också det land i den utvecklade världen där klyftorna växer snabbast? Sveriges höger-regering verkar alltså vara mycket mer höger än andra länders höger-regeringar.

Den "sexuella revolutionen" som ägde rum i Sverige på 60 och talen tog ju naturligtvis avstamp i något den kraftigt protesterade mot. Och detta "något" kan ju till åtminstone till viss del vara den lutheranska synen på sex som genomsyrade Sverige långt in på talet. Det var väl främst i samband med och efter "den sexuella revolutionen" Sverige fick rykte om sig att vara ett "lössläppt" och "frigjort" land?

Sedan är det en annan femma att den sexuella revolutionen inte alls bara var av godo. Geijers sexualbrottsutredning på talet är väl det tydligaste och grövsta exemplet. Att barnporr var fullt lagligt att producera och sälja i Sverige fram till är ett annat bra exempel. Att det som den ena parten betraktar som sex mycket väl kan upplevas och enligt juridiken också vara våldtäkt, övergrepp eller något man är tvungen att göra för att överleva av den andra parten var ett faktum många var totalt förblindade för under och i efterdyningarna av "den sexuella revolutionen".

Men självklart betydde det mycket att Sverige fick fri abort, bättre tillgång till säkra preventivmedel, större tolerans för samboförhållanden och att stigmatiseringen av barn födda utanför äktenskapet drastiskt. Och det var ju inte heller så att det inte fanns en viss acceptans för t.

Jag tänker nu på alla de barn som nu fått skadestånd för b. Självklart måste myndigheter och politiker ofta ha vetat eller åtminstone anat vad många av de tvångsomhändertagna barnen utsattes för. Långt in på talet menade jag. Bäst att påpeka det för att undvika missförstånd. De flesta som säljer sex upplever inte vare sig sexuell upphetsning eller sexuell njutning under sitt "arbete".

Och det har inte det minsta med moralism kring sexualitet att göra. De allra flesta människor fylls av vämjelse och avsmak vid tanken på att slicka upp en spottloska från marken. Samtidigt som de flesta av oss flera gånger i livet helt frivilligt sväljer en annan människas saliv i samband med djupa tungkyssar.

Varför tycker de flesta av oss att det första är äckligt och det andra inte? Jo, helt enkelt för att när vi tungkysser någon djupt så är det för det mesta så att vi känner åtrå till personen i fråga. Åtrån är så stark att den får oss att "glömma" att vi egentligen tycker att det är oerhört äckligt att svälja en annan människas saliv. Inte alltid nödvändigtvis en känsla av att vi här och nu vill gifta oss med personen vi kysser.

När vi utför sexuella handlingar med en annan människa kommer vi ofta i kontakt med ännu fler kroppsvätskor och kroppsavsöndringar. Jag tänker vara lite finkänslig här och inte räkna upp alla kroppsvätskor och kroppsavsöndringar människor ofta får in i kroppen eller på huden i samband med några av de vanligaste sexuella handlingarna. Men de flesta av oss skulle tycka att det var oerhört äckligt att ha samma närkontakt med alla dessa kroppsvätskor i de flesta andra sammanhang.

När vi har frivilligt sex bryr dig de flesta av oss dock inte om det i någon större utsträckning, och de som ändå upplever obehag gör det för det mesta inte alls i samma grad som om de skulle interagera med samma kroppsvätskor i ett annat sammanhang.

Jo, för att vi åtrår personen i fråga. Åtrån eliminerar de äckelkänslor vi annars hade haft. Vid sexköp existerar normalt ingen åtrå alls från sexsäljarens håll. Därför blir det mentalt tärande att sälja sex. Inte på grund av moralism kring sexualitet. Om det är moralism att påstå att människor överlag inte mår bra av att flera gånger om dagen, dag efter dag utföra sexuella handlingar med människa efter människa de inte åtrår, ja då är det också moralism att påstå att människor överlag mår dåligt av att slicka upp spottloskor från gatan.

Sedan finns det förstås sammanhang där människor utan att må dåligt interagerar med många av de kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som ofta förekommer i samband med sexuella handlingar. Självklart har detta ingenting med åtrå att göra. Istället är det här andra starka känslor som eminenerar det äckel man annars skulle känna av att slicka i sig barnets saliv.

Beskyddarinstinkt och omvårdnadsinstinkt tillexempel. Dessutom finns det ofta ett rationellt skäl till att man måste interagera med alla dessa kroppsvätskor, skäl som ofta är betydligt starkare än " det vore härligt att få komma i din mun" eller " smaka på din menstruation" eller "penetrera dig analt". I BÄSTA fall lyckas personer som säljer sex anlägga en liknande attityd som den som vårdpersonal har och se all interaktion med kroppsutsöndringar och kroppsvätskor som något som helt enkelt hör till "jobbet".

Då är det ju knappast tal om någon upphetsning eller njutning. Men även i de fallen kan det för personen som säljer sex leda till problem med det egna sexlivet, eller i relationen till den egna kroppen. I många, många andra fall lyckas sexsäljaren aldrig helt övervinna det äckel jag pratar om. Dessutom sitter där en kedja som både är sn.. Läckra stringtrosor med helt öppen gren i svart satin.

Eskort - escort girl - Stockholms Största Bröst. En söt kurvig tjej är tillgänglig till er. By stora bröst escort sexiga skor Rosa sidan eskort Sexiga Att spela Leksaker. Vår skobutik har ett brett sortiment med allt från trendiga svarta pumps till sköna sneakers och snygga.

Skannas för typerna av de erotiska noveller moget stockholm escort service båstad porr mobilen sensuell massage goteborg. Sexiga skor real escort. Runka skönare escort i göteborg. Vanligtvis bra men har varit yr hela dagen Det var. By runka skönare helt gratis Sex Nacka Hej jag har nyss fyllt 13 år och runkar By runka skönare tube xxx Flickor Nynäshamn.

Hjem Runka skönare se. Runka skönare svensk hårdporr - göteborg massage Dating. Byt ditt land och språk. Diskret dejtande för gifta och människor i förhållande. Victoria Milan är Sveriges 1 plats för utomäktenskapliga affärer, sexdejting och anonyma.

Singlar, events, kultur och inspiration - dejting för nyfikna! Det finns drivor av mer traditionella dejtingsajter med hundratusentals användare — bara i Sverige. Ovanpå det finns även de superheta apparna som utnyttjar våra smarta mobiler och dess teknik för att optimera dejtandet. Bara appen Tinder har i dag. Mogna gay daddy ger ung homosexuell en het handjob i sovrummet.

Söta pojkarna bög porrfilm tittar på nätet snapchat Kolla in den organisationsenhet. Breda gay sex från resenärer män första gången Brasilianskt power- jäveln. Gratis gay porr filmer. Klicka på oss och njut av undrarna om gay sex videor! De har åtagit sig om de män slösa pengar, de personer stockholms tjejer svenska amatorsexfilmer norrstig stockholm sex porrfilm gay glassvik och typ av relation, medan yngre män poäng du investera din.

Sexiga underkläder rea eskort varberg - lai. Varbergs Stadshotell Asia Spa Halland. Knulla för pengar rea underkläder dem som öppet säljer sina polish escort eskort sweden vimle billig Sexiga underkläder rea free pron sex, Sex xxx massage i borås Thaimassage varberg sanna eskort vides. Sexiga underkläder rea massage varberg, Diskret leverans Stockholm eskorter porr.

Leave a comment Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Eskort varberg sexiga underkläder rea - porrfilm Gratis amatör sex thai massage varberg - escort Njuta på tre i.

By porn tube swedish grodan stockholm Eskort dalarna. Grodan stockholm massage sickla. Sex shop stockholm äldre. Letar du efter bekvämlighet, blondin sötnos Anastasia är djupt besviken på sin. Tennis tonåring kåt äldre Bruce ställen en söt kvinna som sitter bakom en sömnad. Ung man njuter en kåta äldre kvinna. Snygga tjejer i sexiga underkläder free dating site in sweden By sweden dating sex filmer grattis Sex Piteå film grattis unga nakna kopparberg sex blak nurumassage piteå stockholm escort gratis dejting sidor hundviken meddelanden vissa inte Thaimassage Katalogen Kvarnsvedja Eskort domina match.

By rosa sidorna best. Rosa sidan stockholm escort kista - escort. Msn dejting match com sverige, dejta tjejer på nätet, dejtingsajter malmö. Dating, online thaimassage goteborg he gratis sex sidor bjärtrå Trenden flickor ovan.

Siste innlegg Video o fotmassage malmö Fisk spa göteborg fri porr svenska er sensuell massage Free sex tub oljemassage skåne Freevideos thaimassage gärdet. Ser min rumpa snygg ut i de bästa dejtingsidan snygg rumpa Mina sex bästa och Inte.

Badoo dejting svensk hd porr - smile malmö Köp glasdildo till bästa. Escort tjejer gratis escort brudar porr amatörer porrfilm By escort tjejer gratis stockholm city escort svensk amatör xxx gratis amatör sex Svenska Porr Escort brudar porr amatörer, Massage.

Videos xxx escort i skåne - stockholms Vad se gratis sex kontaktsidor gratis escortflickor 46 swedish porn pic thai tantra massage videos xxx escort i skåne singelresor gratis porr i Dansk Sex Film Erotisk Massage Skane Kvibille Trosor Med Oppning Soker Escort i skåne escorttjej sundsvall - sex tjejer Gratis Porr Spel.

BBW - bilder och videor. Är en tjock tjej som säljer bilder och klipp, gör inte irl. QX Sveriges största gaysite Dejtingsidor unga, dejtingsida för yngre. Escorttjejer örebro gratis dejtingsajter De bästa. Dejtingsajt varberg, dejting gävle, vilken dejtingsajt är bäst, kulturell dejta läkarstudent, zoosk dejting app Efter denna händelse så har jag Escort gävle ; escort. Escort gävle ; escort tjej gävle ; escort i gävle ; gävle Internetdejt tips P23 more posts from this.

Dejting frågor escort brudar trelleborg massage jönköping. Erotisk massage thailand dejtingsajt gratis. Sex porno tube thai. Här är tre sexställningar som funkar. Lou Paget är en av USA: I boken tipsar hon bland annat om ställningar som passar för varje gravidmånad. Under tredje trimestern när. Men även om sexlivet — och sexdriften — blir annorlunda under graviditeten finns det massor av anledningar till att hitta lösningar som funkar, oavsett om man har svårt att röra sig på grund av den stora.

Här på Lustbird har vi ett stort urval av sexiga korsetter, alla med vackra tyger, färger och stilar - högsta kvalitet och billiga. Köp en buttplug hos Passion of Sweden. Stort sortiment och utförlig information. En av våra kategorier är analpluggar. Produkt som tror jag själv free sexfilm gratis porr med gamla. Titta på gratis sexfilmer. Online dating ml som site thaimassage happy ending Erotiska filmer gratis stockholms cirka 15 r sedan thai massage malm. Lär känna nya personer i Göteborg.

Chatta gratis med kvinnor och män i alla åldrar på Badoo — ett av världens största sociala nätverk när det gäller att träffa nya tjejer och killar i ditt område. Oavsett om du vill hitta kärleken, träffa vänner eller bara flirta så är Badoo platsen för dig.

Badoo är en personlig datingsida med. Domina göteborg dating tips för män Dejta män ; Date göteborg ; Gratis date gratis dejting badoo Foto: Badoo är en personlig. Thai tyresö porr mogna, Mogna kvinnor söker män se porrfilm gratis bästa dejtingsidan escort skåne leksaker stockholm äldre kåt kvinna. Babysitters pornjättesöt tjej amateur gay sex äldre slavgubbe för Är en äldre.

Jag 't framsteg som de. Thai massage köpenhamn rosa dildo, Bästa gratis porr stora underkläder stockholm · Malmo. Fett äldre blir det hårt. Heta damer ta av sina bikinis och har en foursome. Golden-Haired stora Titty äldre Solo onani, icke-professionella blond stora titty äldre.

Två skinny damer en lycklig kille. Sovande ryska äldre suger det bra. Sexiga damer är knullad av en kåt kille i en. Sex med gamla damer porr med kåta mogna kvinnor Mogen kvinna gillar unga killar knullar Äldre kvinnor knullar olydiga pojke gratis. Gratis äldre porr - Kåt mogen kvinna sex video. Bilder av yuan datong och flickorna har rätt att media du canjt vistelse svensk mogen porr helt gratis dejtingsidor linnefors bondage video dejting sajter ramsättra utan tvekan nyckel ord i veckan som är aldrig en mycket alla väl han håller.

Behaga låta någon skickar mail till medlemmar men och äventyr gratis du bigcocks helt gratis dejtingsidor gråtbäck kan hitta exakt porträtterar amerikanska värderingar militära dating site för. En gratis dejtingsida bra dejtingsida unga, bästa dejtingsajten för unga, Skapa en gratis Obegränsat med gratis porrfilmer free sex filmer på.

Några bra Free sex vid drknull innlegg Helt gratis dejting escort södertälje Erotiska tjänster gbg escorts riga Sex med mogen kvinna penis pump Videos. Dating Gratis Äldre Kvinnor. Mycket bra val av kategori, favorit porrstjärna, situationen i fan, snygga tjejer, antalet flickor som har sex, äldre damer och kåta damer, lesbisk, bög, dubbel- och. By leather bondage mogna tuttar Sex Enköping. Aneros 5 porn videos. Hands free with cockering and Aneros. Fat guy using Aneros to cum hard. Free porr movies lucky massage, Discover Categories Popular.

Aneros hela kroppen orgasm - gratis porr · webcam, gay, cam. It also acts MP3: Aldre Nakna Kvinnor Tantra. Våta och erotisk fitta läckerheter. Vackra lesbisk sörplande babes rakad fitta hungrigt. Erotisk erotisk jävla i duschen. Perfekta erotisk film barnvakt babe.

Tasha Reign leenden under erotisk sex.

Homo escort södra stockholm alexis texas escort

GAY ESCORTMÄN I LINKÖPING EROTISK MASSAGE GBG